• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Gods stem in de natuur

Onze geliefde broeder heeft opnieuw een prekenboek het licht doen zien. Dit keer zijn het tien preken over het weer. Iedere preek heeft als thema een van de weersomstandigheden. We noemen ze in volgorde: na een preek over de ‘kennis van het weer’, volgt de wind, de regen, donderslagen, storm, de dauw, de regenboog, een wolk, de winter en de Zon. Zoveel als mogelijk heeft ds. Neele het weer beschreven zoals het in Israël voorkomt.
Als het bijvoorbeeld gaat over de regen, wordt de vroege regen in het najaar en de spade regen in het voorjaar uitgelegd. De bijbehorende Schriftplaatsen worden ook dienovereenkomstig toegepast. Hoewel deze prekenserie thematisch is opgezet, weet onze broeder toch voor iedere preek het uitgangspunt te nemen in één tekst. De preken geven er ook blijk van dat deze Schriftplaatsen zijn onderzocht. De boodschap komt ook zo dichtbij. In de preek over de winter wordt bijvoorbeeld eenvoudig gevraagd: ‘Kennen wij dat in onze ziel?’ Hier gaat het over het bukken voor de Heere als een geheel goddeloze. Gods deugden, met name Zijn heiligheid en rechtvaardigheid, komen daar aan de orde. De noodzaak van het spreken van de Heere door Zijn Woord en Geest in onze ziel wordt aangewezen. De toon blijft daarbij zo pastoraal. Onze broeder heeft een hart voor bekommerde hoorders die hij tegelijkertijd geen rust geeft in hun bekommernis. Zo hartelijk wordt de weg gewezen naar een Ander, Christus, Die in iedere preek een plaats heeft gekregen. De tijdelijke zorgen en moeitevolle omstandigheden komen ook aan de orde. In de preek over de storm staat, dat het kan dat wij ook uitwendig zo door de diepte heen moeten. ‘Als u ziet op de omstandigheden dan ziet u alleen maar storm. Dan zijn er alleen maar onmogelijkheden. Dan zijn er alleen maar duisternissen. Dan staat er zoveel in de weg. Misschien moet u zeggen: Zoveel zonden en afmakingen staan in de weg. En dan zegt de Heere: Daarin wil Ik leiden’. De vraag wordt daar gesteld of we met een Jona in de storm en in de diepte al op de plaats van het gebed gebracht zijn. De storm heeft ook niet het laatste woord. De Heere werkt op Zijn doel aan, de eer van Zijn Naam. Daarin ligt ook opgesloten de stille vrede die er voor Gods volk ligt in Zijn Zoon. De Heere zorgt ervoor dat Zijn kinderen eenmaal komen in de begeerde haven, tot roem van Gods genade. Dit onderwijzende prekenboek bevelen wij in veler handen en het moge tot een zegen zijn in de leesdiensten, zodat deze prediking waartoe onze geliefde vriend afgezonderd werd, mag blijven klinken.

Gods stem in de natuur

ds. C. Neele
vanaf 1399