• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Hartstocht

Het boek Hartstocht is een dagboek met 49 overdenkingen, geschreven door ds. C.G. Vreugdenhil, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. De ondertitel luidt: “Toerusting en aansporing om te getuigen.” Deze ondertitel laat zien dat getuigen van je geloof het overkoepelende thema van dit dagboek is. Qua structuur beslaat het boek zeven weken, waarin er elke week een Bijbelgedeelte wordt behandeld. De eerste drie weken gaan over het verhaal dat Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet, de twee daaropvolgende weken over de toespraak van Paulus op de Areopagus, en in de weken zes en zeven worden verschillende korte gedeelten uit het Nieuwe Testament behandeld. Iedere dag wordt er – zoals gebruikelijk bij dagboeken – naast het gedeelte uit de weektekst ook een wat langer Bijbelgedeelte gelezen.

De meditaties in het boek zijn redelijk standaard opgebouwd. Er worden verschillende lessen getrokken uit het gelezen Bijbelgedeelte met hier en daar een toepassing op het eigen leven. Het thema van het boek komt op verschillende manieren naar voren. Alhoewel in de eerste weken de focus vooral ligt op het Bijbelgedeelte en de manier waarop Jezus met de Samaritaanse vrouw omgaat, komt het thema getuigen in de daaropvolgende weken steeds vaker aan bod. Zo staan er verschillende voorbeelden beschreven van situaties waarin er een aanleiding is om te getuigen of waarin er vragen worden gesteld tijdens een evangeliserend gesprek (zie bijvoorbeeld bladzijdes 126 en 130-132). Dat getuigen het thema is blijkt ook uit de vele tips en overwegingen die gegeven worden met betrekking tot evangelisatie en het in contact komen met de (seculiere) naaste. Naar aanleiding van Paulus’ toespraak op de Areopagus wordt er bijvoorbeeld gezegd: “We moeten in de huid van de ander proberen te kruipen. Hoe deze denkt en tegen de dingen aankijkt. Paulus sluit aan bij hun denkwereld” (p. 132). Regelmatig zijn de suggesties ook heel praktisch. Vreugdenhil schrijft bijvoorbeeld naar aanleiding van Jezus die de vrouw ontmoet bij de put: “Laten we díe plaatsen opzoeken waar mensen komen en laten we geloven in de leiding van de Heilige Geest. Je kunt denken aan de markt, een drukke winkelstraat of heel simpel een flat waar een eenzame man of vrouw woont” (p. 22).

Deze gerichtheid op evangelisatie onderscheidt dit dagboek van andere dagboeken en dat maakt dit boek het waard om aan te schaffen, in het bijzonder wanneer dit thema je bezighoudt. Een ander pluspunt is dat de tekst goed leesbaar is. Het alledaagse spraakgebruik dat we van ds. Vreugdenhil gewend zijn is ook terug te vinden in dit boek. Een minpunt is dat de hoeveelheid nieuwe inzichten en originele invalshoeken beperkt is. Deze zijn nog het meest te vinden in de bespreking van de Griekse cultuur waarin Paulus leefde.

Ten slotte eindigt iedere week in dit dagboek met een aantal vragen (acht tot twaalf), om nog verder over de stof na te denken of door te praten. Alhoewel dit boek niet substantieel genoeg is om te behandelen op een DC-kring, zou het wel prima gebruikt kunnen worden binnen bijvoorbeeld een jeugdvereniging van de kerk. Al met al is het een prima en helder bijbels dagboek met een focus op evangeliseren, wat duidelijk te merken is aan de inhoud. Wie daar behoefte aan heeft, doet er goed aan het boek aan te schaffen.

Hartstocht

ds. C.G. Vreugd...+
vanaf 1149