• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Hemel en hel

‘Hemel en hel’, door ds. C. Harinck, is het tweede deel in de serie Bijbels belijnd, een uitgave van de Banier onder ISBN nr. 9.789.402.904. 826. Het is een handzaam paperback boekje. De prijs is € 9,95. Ds. C. Harinck is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Eerder verscheen in deze serie een uitgave over het geweten door ds. A.T. Vergunst.
We hebben met een ernstig onderwerp te maken. Gelijk komen er vragen op of er leven is na de dood? Wat kijken mensen vaak verbaasd op als je zegt dat je niet alleen in de hemel gelooft, maar ook in de hel. De hel roept niet alleen bij onkerkelijken, maar ook bij ons vragen op? Is het nodig dat er een hel is? De vraag kan opkomen of dat niet een al te zware straf is? Een andere vraag: hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen? Een tegenvraag kan gesteld worden: waarvan heeft de Heere Jezus ons verlost, als de hel niet bestaat? De Bijbel plaatst hier tegenover de heerlijkheid van de hemel. Is het teveel gezegd, dat in de kerk de hemel vaak een vergeten onderwerp is? Stel jezelf de vraag eens, wanneer voor het laatst in kerk een preek is gehouden over de hemel? Het is een feit, dat veel ongelovigen ervan uit gaan, dat God hen wel in de hemel zal brengen. Maar… wat heb je zonder een liefdesrelatie met Jezus in de hemel te zoeken? In dit boekje wordt e.e.a. heel na aan jullie hart gelegd: waarheen is jouw reis? Heb jij een recht van God gekregen op de hemel? Dan zal je hart ook geschikt moeten zijn voor de hemel. Ds. Harinck geeft op een pastorale, maar ook op een Bijbels belijnde wijze antwoord op de vele vragen die rond dit zwaarbeladen, maar toch zo belangrijke onderwerp leven. In zijn Woord vooraf maakt de auteur duidelijk dat hemel en hel bij elkaar horen. De Bijbel is eerlijk en spreekt altijd met twee woorden. Altijd is er sprake van wel en wee, zaligheid en rampzaligheid, behouden worden, maar ook verloren gaan. Al zijn er misschien prettiger onderwerpen waarover je mee wil weten, toch is dit een uiterst belangrijk thema, want jij en ik zijn allen op reis óf naar de hemel, óf naar de hel. In onze samenleving mag je nog wel spreken over God, die voor álle mensen een heerlijke hemel heeft bereid. Maar je moet je haast schamen, wanneer je zegt dat in diezelfde Bijbel ook over de hel wordt gesproken. Een ander gevaar is, dat we in onze kringen soms te gemakkelijk/lichtvaardig spreken over de hel. Je kunt eigenlijk alleen spreken over de hel, als je verlost bent van het verschrikkelijk oordeel van de hel. Wat wordt dan de liefde van Christus onbevattelijk! Het is goed dat de Bijbel ons op een gezonde manier verschrikt en de hemel op een hartinnemende wijze trekt. Ds. Harinck heeft geprobeerd om het juiste evenwicht te houden in zijn spreken over hemel en hel. Hoe was dat mogelijk? Alleen door de Schrift zelf na te spreken. Wanneer je dit leerzame boekje aanschaft en leest, kun je beoordelen of de schrijver hierin geslaagd is. Na het Woord vooraf komen de volgende zaken m.b.t. dit onderwerp aan de orde: twee bestemmingen, is er leven na de dood? Wat is de hel? De hel en de liefde van God, de noodzakelijkheid van de hel, waarom over de hel spreken? De hemel, de plaats Gods heerlijkheid, altijd met de Heere zijn, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de invloed van de hemel op het aardse leven. Een mooi citaat ter afsluiting: ‘Alleen Christus verdiensten geven recht op de hemel’, dus Jezus’ werk voor ons geeft ons dat recht, maar Jezus’ werk in ons maakt ons geschikt voor de hemel. Van harte aanbevolen!

Hemel en hel

ds. C. Harinck
vanaf 749