• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Hemel en hel

In onze tijd wordt er, ook in onze kringen, steeds minder over de hel gesproken. We lijken ons zelfs te schamen om tegen buitenstaanders over de hel te spreken. Ds. C. Harinck heeft mede daarom een boekje geschreven over de hemel en de hel. Het is deel 2 in de serie ”Bijbels belijnd”. Hoewel het allereerst voor jongeren is bestemd, is het ook alleszins lezenswaardig voor ouderen. Het is op een klein formaat uitgegeven.
Ds. Harinck wijst erop dat de Heere met twee woorden spreekt, zoals zonde en genade, dood en leven, wet en Evangelie, hemel en hel. Wat ligt er vóór ons? Is er leven na de dood? Hoe kunnen jongeren met deze vragen bezig zijn. Ds. Harinck geeft eerlijk antwoord vanuit Gods Woord. Het boekje maakt duidelijk dat het niet in strijd is met Gods liefde dat er een hel is. Moeite met de hel heeft te maken met ons Godsbeeld. Het is de moeite waard daar eens ernstig over na te denken. Een God, Die liefde is, maar niet tegelijk de Rechtvaardige, is niet de God van de Bijbel. Met nadruk stelt ds. Harinck, dat geloven in de hel geloven is in Gods rechtvaardigheid. De hel is de uiterste consequentie van de zonde. Men kan de vraag stellen, waarvan Christus zondaren verlost als de hel niet bestaat. We belijden van Hem dat Hij is nedergedaald ter helle. Ds. Harinck legt helder uit dat de werkelijkheid van het bitter lijden en sterven van Christus ons duidelijk maakt hoe werkelijk de hel is. Maar hij benadrukt ook dat de Bijbel tegenover de hel de heerlijkheid van de hemel plaatst. ‘Wanneer heb jij voor het laatst een preek over de hemel gehoord? Veel ongelovigen gaan ervan uit dat God hen wel in de hemel zal brengen’. Ds. Harinck stelt de vraag wat we in de hemel te zoeken hebben als er geen geloofsverbondenheid met Christus is. ‘Jezus was de grootste en meest liefdevolle prediker ooit. Toch is er niemand die méér over de hel heeft gesproken dan Jezus. Omdat Hij het deed, mogen ook wij niet zwijgen over de hel’. In de prediking, aldus ds. Harinck, mag niets achtergehouden worden, dus ook niet het spreken over de hel. ‘Liefde waarschuwt voor het gevaar. Het is toch wreed iemand die een afgrond tegemoet rijdt niet te waarschuwen voor het gevaar?’ Tegenover de hel wordt in het boekje ook indringend gesproken over de hemel. De vraag, die overblijft is: ‘Waarheen ben jij op weg?’ Laten jongeren en ouderen maar kennisnemen van dit boekje. Want we zijn allen op reis naar de eeuwigheid.

Hemel en hel

ds. C. Harinck
vanaf 495