• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Het binnenste heiligdom

Hoewel we heel de Bijbel als van God gegeven en door de Heilige Geest geïnspireerd ontvangen, zijn er toch bepaalde Schriftftgedeelten die een bijzondere diepgang hebben en die ook bijzonder door de Heere worden gebruikt. We denken hierbij vanzelf aan het boek der Psalmen, weleens ‘een Bijbel in de Bijbel’ genoemd. Als we aan de evangeliën denken, mogen we wel denken aan de hoofdstukken 13 tot en met 17 uit het Johannesevangelie.

Daarin lezen we de gesprekken die de Heere Jezus met Zijn discipelen voerde in de Paaszaal en op weg naar Gethsémané, dus  kort voor Zijn sterven. Deze hoofdstukken eindigen met het Hogepriesterlijk gebed.
Charles Ross preekte in 1887 over deze stof in zijn gemeente van Tobermory, Isle of Mull in Schotland. Later werkte hij die preken uit tot een boek, dat verscheen onder de titel ”The Inner Sanctuary”. De vertaler, C. van Haaften, denkt dat Ross niet zo bekend werd als sommige andere predikanten uit de Free Church omdat hij in zo’n geïsoleerd gebied werkte. Maar hij mag zeker wel een plaats hebben onder de andere representanten van de school van Thomas Chalmers, zoals Robert Murray M’Cheyne,  John Kennedy en de broeders Bonar. The Banner of Truth verzorgde in 1967 een heruitgave van dit boek. Nu kan het ook in ons land onze stichtelijke lectuur verrijken. Zó heb ik het zelf bij het lezen ervaren.
Je aandacht wordt steeds gevestigd op woorden van de Heere Jezus die zo’n rijke betekenis hebben dat we ze niet alleen moeten lezen, maar ook moeten overdenken. Zijn woorden mogen ons wel uitdrijven in het gebed of Hij ze ons ook wil doen verstaan door het werk van de Heilige Geest en we ingeleid worden in wat de auteur ‘het binnenste heiligdom’ noemt. Dan zien we zelfs meer dan de schrijver ons tonen kan, want dan mogen de woorden van Christus Zelf dienen om heilgeheimen te openbaren, waar Christus over sprak. Dat wens ik iedere lezer toe. 

Het binnenste heiligdom

Charles Ross
vanaf 1399