• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Het gevaar van welvaart

“Het gevaar van welvaart” is een traktaat, geschreven door de puritein William Bates (1625-1699). Bates wijst erop dat het misbruik van aardse voorspoed levensgevaarlijk is voor dwaze zondaren. Voorspoed kan prikkelen tot zondige lusten. Ook zijn zondaren geneigd om in voorspoed God goddeloos te vergeten.
Uiteraard mogen we dankbaar zijn voor de goede dingen die we van onze Schepper ontvangen. De praktijk leert echter dat voorspoed een zondig mens tot een gemakkelijke prooi maakt voor de satan. Ook kan voorspoed zorgeloos maken in het gebruik van de genademiddelen. Uitvoerig werkt Bates uit hoe voorspoed een funeste invloed kan hebben op het geestelijk leven, en het beslag van Gods Woord op onze ziel. ‘Voorspoed maakt mensen onbezorgd voor mogelijke tegenslagen’ (blz. 54). Bates is van oordeel dat voorspoed mensen ‘algauw brengt tot atheïsme en ontrouw’ (blz. 58). Aan de andere kant hebben ook gelovigen te maken met tegenspoed en zorg. ‘De liefde tot God wekt gelovigen op om de ergste beproevingen die hen kunnen overkomen te dragen met bovennatuurlijke standvastigheid om Zijnentwil’ (blz. 59). De schrijver wijst erop dat het onbegrijpelijk dwaas is als zondaren Gods zegeningen gebruiken tot hun eigen ondergang (blz. 67). Door voorspoed kunnen zondaren slordig worden ‘in het vervullen van hun plicht’ (blz. 78). Bates besluit zijn verhandeling met enkele opmerkingen over het nuttig gebruik van voorspoed. Hij spoort de lezer aan om in alle voorspoed nederig te blijven en onze oorspronkelijke armoede, voortdurende zwakheid en zondige onwaardigheid niet te vergeten. Ook moeten Gods kinderen ervoor waken om niet op een verkeerde manier aan het aardse te hechten. ‘Buitensporig genieten van aards plezier verzwakt de ziel van een kind van God. De regelmatige bevrediging van onze lusten leidt tot een gewisse dood” (blz. 115). Bates schreef zijn boekje in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Reeds toen zag hij de gevaren van aardse voorspoed. Vandaag de dag, in onze weeldetijd, is dat bepaald niet anders geworden. Persoonlijk geloof ik dat de grote aardse welvaart de meest verwoestende kracht is in de kerk vandaag de dag. Het kan daarom beslist geen kwaad om dit soort boekjes eens te lezen en te overdenken.

Het gevaar van welvaart

William Bates
vanaf 399