• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Het Licht der wereld

In deze wereld is alles maar moeite en verdriet, uitermate vermoeiend, zegt Mozes. De Engelse puritein Isaac Ambrosius voegt daar echter vol goede moed aan toe: ‘tenzij dat Ene alles is: Christus, want Hij is alles en in allen’. Alles waar Christus niet in wordt gevonden, is een lege zak, een handvol rook, vermoeienis des vleses, zegt hij.
Ambrosius leefde van 1604 tot 1663. In 1658 publiceerde hij zijn boek ”Het zien op Jezus”. In 1664 verscheen in Amsterdam de eerste Nederlandse vertaling ervan. In dit boek prijst hij bladzijde na bladzijde op onnavolgbare wijze Christus aan als de Zon om te verlichten, een Medicijnmeester om te genezen, een vurige Muur om te beschermen, een Parel om te verrijken, een Ark om te dragen, een Rots om in de droevigste verdrukkingen te ondersteunen, de Ladder tussen hemel en aarde.
J. Kranendonk-Gijssen heeft aan de hand van ”Het zien op Jezus” een nieuw Bijbels dagboek samengesteld: ”Het Licht der  wereld”. In dit dagboek wordt een jaar lang stilgestaan bij het grote werk van de zaligheid, zoals Jezus dat verworven heeft voor een ieder die God vreest. Dat begint al op 1 januari, bij een overdenking van Genesis 3:15a: ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw’. Adam heeft zichzelf en alle mensen beroofd van het beeld van God. Maar er is méér: ‘Houd op met klagen, want er is Evangelienieuws. (..) Op hetzelfde moment dat God Zijn oordelen uitsprak over de duivel en over de gevallen mens, ja, nog vóórdat God Zijn oordelen uitsprak over de mens die verzocht was, is er in de eeuwigheid een Jezus aangewezen en is het verbond der genade opgericht. O, wat een oneindige rijkdom van Gods barmhartigheid in Christus’.
En op 31 december is Ambrosius er nog lang niet over uitgedacht: ‘Het ontbreekt mij aan woorden om de zee van liefde van Christus uit te drukken. Hoe is het met ons? Hebben wij Hem nog steeds niet lief? Weet dat de grote bruiloft van het Lam nadert’.
Dit is een mooi dagboek!

Het Licht der wereld

Isaac Ambrosius
vanaf 1499