• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Het wonder van het Westland

De uitgave ziet er goed verzorgd uit. Het is goed leesbaar en leerzaam. Degenen die ds. Van Dijk gevolgd hebben in de jaren dat hij spraakmakend was in kerk en samenleving, zullen met vreugde weer kennismaken met de opvattingen van deze persoon.
Ds. Jac. van Dijk kwam, als ultra vrijzinnig predikant in zijn tweede gemeente ’s-Gravenzande tot bekering op 14 maart 1944 en legde daarop zijn ambt neer. Een maand later werd hij beroepen in het naburige rechtzinnige Monster ,zonder dat men hem had horen preken. God had zijn ogen geopend. Daarom werd hij wel het wonder van het Westland genoemd. Hij liet zich niet in een kerkelijk vakje stoppen: ‘Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die Uw ootmoedig vrezen’. Ds. Van Dijks dochter typeerde haar vader als ‘een vat vol tegenstrijdigheden’. Maar hij was op de preekstoel dezelfde als in de huiskamer. ‘Voor zichzelf leefde hij heel nauw en moeizaam, anderen gaf hij de ruimte. Dat heb ik erg in hem gewaardeerd. Je ziet in die kringen vaker het omgekeerde’(327). Ds. Van Kooten heeft uit kerkbodeartikelen en ander beschikbaar materiaal een levensschets gegeven, ook om misverstanden weg te nemen. Wat is het een wonder, als je leest wat er in die periode gebeurd is in kerk en samenleving, dat de HEERE niet moe wordt van al dat getob in en tussen de kerken. Ik heb ds. Van Dijk heel wat keren horen preken en via de radio via de rubriek Op de man af en veel van hem gelezen. Op Hemelvaartsdag preekte hij in Barendrecht, ’maar ik had liever in het Keukenhof gepreekt, dan kan ik meer mensen bereiken met de boodschap van de opgevaren Koning van de Kerk.’ Het is goed om van deze uitgave kennis te nemen, zodat je al lezende meer zicht krijgt op de thema’s die in die periode een rol speelden. Van harte aanbevolen.

Het wonder van het Westland

ds. M. van Kooten
vanaf 1699