• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Hollen, rennen, vliegen

Draaglast en draagkracht raken uit balans. Soms is er sprake van stressklachten. Dan is rust nodig. Soms gaat het om overspannenheid. Dan is rust nodig plus inzichtgevende gesprekken. Soms gaat het over burn-out. Dan is langdurige rust nodig, therapie en een (drastische) verandering van levensstijl.

De Amerikaans predikant Kevin DeYoung (ongetwijfeld heetten zijn voorouders gewoon ”De Jong”) uit Michigan heeft een

boekje geschreven over stress dat bedoeld is om ons zelfinzicht te vergroten om beter om te gaan met alle drukte. Het is

geen therapieboek. DeYoung is zelf een heel drukbezet man en in een periode van studieverlof heeft hij zijn gedachten eens

laten gaan over zijn eigen levensstijl en hij deelt die met zijn lezers. Hij vertelt ook eigen levenservaringen.

Dat heeft op mij al direct een opbeurend effect: zo gek als DeYoung het gemaakt heeft, heb ik het in elk geval niet. Maar ja,

dat doet er niet toe, want ieder mens moet de balans ontdekken tussen draaglast en draagkracht die bij hem of haar past.

DeYoung verbindt zijn inzichten op een aansprekende manier met het geloof in God. De Bijbel komt ter sprake, bijvoorbeeld als hij nadenkt over Martha en Maria (Lukas 10). Hoe zit het nou met de drukte van Martha en de rust van Maria? Hoe ging de Heere Jezus trouwens Zelf om met drukte en rust?

De auteur maakt onderscheid tussen verkeerde en gezonde drukte. Bij verkeerde drukte draait ons leven nederig of hoogmoedig om onszelf. We hebben ook geen goed timemanagement. We zijn druk en hebben tegelijk het gevoel dat we tekortschieten of dat er zelfs helemaal niets uit onze handen komt. We worden er neerslachtig van.

Het medicijn tegen verkeerde drukte is niet lui of onverschillig worden. Het medicijn is rustmomenten creëren in onze agenda, zorgen voor een gezond levensritme (waken-slapen, bewegen), afrekenen met het idee dat we onmisbaar zijn, het

accepteren van onze eigen beperkingen en het vertrouwen dat God voor ons zorgt. Ik heb onlangs gezocht in W. Zijlstra’s

”Op zoek naar een nieuwe horizon” naar diens uitspraak dat mensen als God willen zijn: ze willen alles kunnen, alles weten en overal zijn. Maar dat kan alleen God. Wij zijn maar beperkt. Ik kon de uitspraak niet meer vinden. Laat nou DeYoung hetzelfde zeggen. Hij noemt het de grootste misleiding van ons digitale tijdperk. Wij moeten in wijsheid aanvaarden dat we juist niet alles kunnen weten of doen en dat we niet overal kunnen zijn en alles en iedereen kunnen bijhouden. Als je zó leeft, leef je in een leugen die ons tot slaven maakt.

DeYoung bespreekt diverse zaken waardoor wij druk zijn. Hij wijdt bijvoorbeeld een hoofdstuk aan de drukte in de opvoeding. En ook aan de drukte door sociale media. Hij geeft weinig praktische tips. Daarvoor zijn andere boeken genoeg. Laat ik er toch één noemen: hij adviseert om, als we onze levensstijl willen veranderen, dan met één ding te beginnen. Dat krijgt dan vanzelf uitstraling naar andere terreinen. Begin niet met een totale levensverandering. Dat lukt niet. De lat ligt te hoog en dan mislukt juist alles en zijn we weer ontmoedigd.

Uiteindelijk beoogt DeYoung een geestelijke levensvernieuwing. Door regelmatig tijd met God door te brengen, Zijn Woord

te lezen en te bidden, kunnen we een nieuwe visie ontwikkelen op onze worstelingen en zorgen. Als we elke dag beginnen met de eeuwigheid, worden onze problemen en zorgen en afvinklijsten vanzelf minder belangrijk. We ontdekken dan dat onze drukte niet die voldoening geeft die onze Redder kan geven.

DeYoung sluit zo aan bij een Maria-houding, maar hij beseft dat de Martha’s ook nodig zijn. Wij hebben onze  verantwoordelijkheden. Maar Martha zal het alleen kunnen volhouden als ze bereid is van Maria te leren wat het allerbelangrijkste is.

Hollen, rennen, vliegen

Kevin DeYoung
vanaf 1149