• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

In Elspeet

Wat een magistraal boek! Je kunt niet stoppen met lezen. Levensecht en je voelt je ook geestelijk verbonden met de bevolkingsgroep en de ontwikkelingen die plaats gevonden hebben. De auteur heeft een goed invoelingsvermogen, zich grondig verdiept in de materie en is op het spoor gezet om de juiste personen te kunnen spreken.
De inhoud is verdeeld over 24 hfd. met een omvang van 8 á 10 pagina’s; aangevuld met : Een eeuw Elspeet in jaartallen; Dankwoord en Geraadpleegde bronnen. Een geïsoleerd dorp is opengebroken, veel mensen uit de biblebelt e.a. hebben in de afgelopen jaren hun vakantie in Elspeet doorgebracht . Het is een kerkelijk dorp. Naast ‘ de grote kerk’ (NHK) is ‘de kleine kerk’ ontstaan (GG). In 2004 is naast de NHK de HHK gevotmd. Naast de GG is na 1953 de GGiN ontstaan. Vanuit de GGiN is in 2009 een OGG gemeente ontstaan.. De scheidingen liepen door de gezinnen en de families. De Hervormingherdenking op 31 oktober 2014 is voor het eerst samen herdacht met NHK, HHK , GG GGIN en OGG. Een zwaluw… De grote veranderingen, niet alleen veroorzaakt door ‘de import’, geven ook barsten in de gemeenschap .’Ik zeg niet dat de mensen slechter zijn dan vroeger, maar tegenwoordig doen ze gewoon wat ze willen’(71). De secularisering dringt door: ‘ Onder de jonge generatie ziet ze (Christien Mouw, herderin) een kanteling die zich bij de generatie erboven af aftekende. De overgang licht zo’n beetje bij de vijftigers’(127). Christien: ‘Toen ik hier kwam wonen (zeventiger jaren) had de bevolking een sterk zelfbewustzijn. Dat is verzwakt, ook op geestelijk gebied. Ze moeten opletten dat het kerkgebouw niet een huls zonder inhoud wordt’(127). De eigenaar van De Meulebarg (recreatiepark): ‘Er is veel weelde in Elspeet, maar het geloof is door de weelde achteruitgezet. (-) Vroeger kwam iedereen op zondag lopend naar de kerk. Nu worden de vakantiegangers bijna omvergereden door de auto’s van Elspeters. (-) De Bijbel is hetzelfde gebleven, maar het mensdom is heel anders geworden’(27). De gemeenschapszin door de inzet van veel vrijwilligers(!),wordt praktisch zichtbaar in en rond het Elspeetse zorgcentrum Oranjehof. Aan de mensen in hun eigen omgeving zorg verlenen, Indrukwekkend. Samen sterk!(220). Er is nog veel waar je jaloers op kan zijn in Elspeet! Al lezend erken veel van de ontwikkelingen in Elspeet,ook in andere biblebelt-kerkelijke gemeenten. Laten we beseffen dat we geen blijvende stad hebben en als gezin – kerk –en school een opdracht hebben om de jongeren en andersdenkenden in daad en woord de dienst van de Heere inhoud te geven. Van harte aanbevolen.

In Elspeet

Huib de Vries
vanaf 1199