• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

In het hart van de zending

Huib de Vries heeft in gesprekken met Gert Nieuwenhuis een levensverhaal van hem geschreven en krijgen we een blik in de binnenkant van het zendingswerk.
Nieuwenhuis vertrekt in 1974 voor de zending van Gereformeerde Gemeenten naar Egede in Nigeria. Hij constateert dat ook de Afrikanen buiten het paradijs leven. Spanningen binnen het team (als er geen goede verdeling van de taken is en de coördinatie moeizaam verloopt), de soms moeizame relatie met het deputaatschap (beslissingen nemen over zaken vanuit de gang van zake in ons land), de lokale werkers ontevreden over b.v.: de salarissen, de gezagsverhoudingen Te weinig tijd voor bezinning op de kern van het werk. Met veel respect heb ik de ontwikkelingen gelezen. Ondanks alles is er veel zegen ontvangen op weg naar de zelfstandigwording van de kerken in Nigeria. N. is vanaf 1980 algemeen secretaris van de Z(ending)G(ereformeerde) G(emeenten) tot zijn pensionering geweest. Het zoeken van nieuwe gebieden voor de zending: Guinee, Ecuador, China. Daarna blijf hij betrokken bij de verbreiding van het Evangelie en de toerusting van jonge kerken (NET –theologisch onderwijs op afstand, digitaal) . Wat is het een zegen als je weet dat de HEERE je roept voor deze taken. Dat je leert geen kopie te maken van de Nederlandse kerk. Dienstbaar zijn en de verantwoordelijkheid delen met de mensen, die ons overbodig maken. Wat is het van belang binnen een goed kader te mogen werken, zorgen dat binnen het team eenzelfde visie, vertrouwen en openheid is. Goed leesbaar en leerzaam, voor ouderen en jongeren. Juist voor de jongeren is het van belang dat ze zien dat Dezelfde God nog leeft. Het gebed om predikanten, andere medewerkers uitgezonden kunnen worden. Van harte aanbevolen.

In het hart van de zendin...

Huib de Vries
vanaf 1099