• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

In mijn gemeente ben ik thuis

Twee jaar geleden schreef Peter van Olst het boekje ”Mijn Bijbel heeft een rode draad”. ”In mijn gemeente ben ik thuis” is bedoeld als een vervolg daarop. Met name onze jongeren worden meegenomen langs antwoorden op de vraag hoe het komt dat wij met de Bijbel goud in onze handen hebben en anderen er nog nooit van gehoord hebben.
We werden via onze geboorte of langs Gods bijzondere voorzienigheid gebracht daar waar het Woord is, waar de God van het verbond Zich openbaart. Namelijk binnen de gemeente. De auteur schrijft dan ook voor de specifieke doelgroep van jongeren die tot een gemeente behoren. In elf hoofdstukken worden verschillende aspecten daarvan behandeld. De Heere bracht je er. Je hoort bij elkaar en je hebt elkaar nodig, ook wanneer het weleens niet gaat zoals het zou moeten gaan. Jongeren moeten leren verantwoordelijkheid te nemen. Er is een kort en informatief hoofdstuk over het wezen en de bediening van het genadeverbond waarbij de noodzaak van het doen van openbare geloofsbelijdenis een plaats krijgt. De Bijbelse regels over tucht en sacramenten komen aan de orde. Eigenlijk al de kernzaken die horen bij het gemeente-zijn in Bijbels licht worden voor onze jongeren nog eens toegelicht, inclusief de moeilijke vragen van de gebrokenheid die er ook is in kerkelijk opzicht. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met enkele gespreksvragen om met ouders, vrienden, ambtsdragers of leidinggevenden over deze onderwerpen door te praten. Verder is het mooi dat er in ieder hoofdstuk in aparte kaders teksten ter verdieping en verdere onderbouwing zijn opgenomen. Dat geeft het geheel een frisse levendigheid en het geeft opnieuw gelegenheid om over bepaalde onderwerpen verder na te denken. Het boekje is tenslotte een gezamenlijke uitgave van De Banier en onze eigen Jeugdbond. Ook daarom van harte aanbevolen voor iedereen die de middelen zoekt om te komen tot een goede omgang met jongeren in de gemeente.

In mijn gemeente ben ik thuis

Peter van Olst
vanaf 695