• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Inspirerend onderwijzen

Ter opscherping voor het van de Heere verkregen reformatorisch onderwijs verschenen twee lezenswaardige boekjes. Het boekje ”Van jongs af aan geleerd” bevat uitgebreide citaten van ds. G.H. Kersten, als een selectie van zijn schrijven en spreken over Bijbels onderwijs voor school en gezin.

In die lijn staat ook het boekje ”Inspirerend onderwijzen; de visie van ds. Golverdingen op kind en onderwijs”. Het is een  samenvatting van twee andere werken van ds. Golverdingen, ”Mens in beeld” en “Inspirerend onderwijs”. Na een korte biografie van ds. Golverdingen geven drie schrijvers, D. van Meeuwen, G. Bergacker en C. Bregman, zijn Bijbelse visie op kind en onderwijs weer. De eerste twee geven een samenvatting van de beide genoemde boeken. De laatste schrijver haalt leerzame  citaten aan met betrekking tot kind en onderwijs vanuit de catechismusverklaring, die onlangs van onze overleden ambtsbroeder verscheen.
Ds. P. Mulder vat in zijn Voorwoord de inhoud samen van wat ds. Golverdingen ons op dit terrein heeft nagelaten: ‘In hem leefde het diepe besef dat alleen door het wederbarende werk van Gods Geest en Woord een leven in de vreze des Heeren wordt gewerkt. Zo alleen kan een mens tot zijn wezenlijke bestemming komen, in Christus, naar Zijn welbehagen’. Daarbij wist ds. Golverdingen zich nauw verbonden aan de Reformatie, de Nadere Reformatie en aan ds. Kersten. Mogen we allen die bij het  onderwijs betrokken zijn, niet op het minst de ouders, opwekken om dit te lezen. Opvoeden in de vreze des Heeren is wat de Heere van ons vraagt! Daarbij moge het hartstochtelijke gebed dat onze vaderen door Gods Geest mochten ontvangen voor het  reformatorisch onderwijs onder ons opnieuw aangewakkerd worden. Opdat wij zouden bewaren wat we van de Heere gekregen
hebben en het ons en onze kinderen wel mocht gaan in eeuwigheid.

Inspirerend onderwijzen

drs. D. van Mee...+
vanaf 749