• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Je baby verzorgen is ook opvoeden

‘Je baby verzorgen is ook opvoeden’, door Aline Hoogenboom en Joop Stolk. Dit boek verschijnt in de serie Christelijke opvoeding, en is uitgegeven bij De Banier onder ISBN nummer 9. 789.462.783.096 en kost € 14,95.
Over de auteurs: Drs. M.A. Hoogenboom-Versluis heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is daarna werkzaam geweest als intern begeleider in het basisonderwijs. Zij schrijft ook regelmatig artikelen en dagboekstukjes en verwerkingen bij Bijbelstudiemateriaal. Zelf is ze ook actie in het kerkelijk jeugdwerk. Ze is getrouwd en moeder van vier kinderen in de leeftijd van 1 tot 9 jaar. Dr. J. Stolk was tot zijn pensionering als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn onderzoek richtte zich op de hechtingsproblemen van kinderen met ernstige verstandelijke beperkingen en op de zinervaring van de ouders van deze kinderen. Sinds lange tijd verzorgt bij bijscholing voor pedagogen en leraren in Zuid-Afrika en andere Afrikaanse land. Samen met zijn vrouw heeft hij twee zoons en schoondochters en vijf kleinkinderen van 1 tot 11 jaar. Dit is het eerste deel van de serie Christelijke Opvoeding. De redactie Christelijke opvoeding bestaat uit de volgende personen: • Dr. J. (Joop) Stolk (hoofdredactie) • Drs. P.A.J. (Nella) van Dijke-Reijnoudt • Drs. M.A. (Aline) Hoogenboom – Versluis • M.C. (Marieke) Post – de Bel (MSc) • F. (Froukje) Hulsman – ten Hove MA (De Banier) In Woord vooraf geeft Dr. Stolk een uiteenzetting over opzet en inhoud van dit boek. Enkele korte uitspraken, die ik tegenkwam: het leven van ouders verandert door geboorte va neen baby ingrijpend, ineens is er voor hen geen dag en nacht meer. De baby huilt wanneer hij wil. De hoofstukken één en twee laten duidelijk zien dat verzorgen en opvoeder helemaal bij elkaar horen, zeker bij baby’s. In boeken over baby’s wordt het gezinsleven vaak mooier voorgesteld dan het in werkelijkheid is. Maar dan wordt teveel voorbij gegaan aan de moeite die er ook kan zijn. Hoofdstuk 8 laat daar iets van zien. Aan elk hoofdstuk zijn vragen toegevoegd. Waarom? Om de stap van lezen naar doen te vergemakkelijken. Ze vormen ook de mogelijkheid tot een gesprek tussen ouders. Maar dit boekje is ook uitermate geschikt voor opvoedkringen. Wat is fundamenteel voor de serie? Het christelijk karakter. Auteurs van deze serie gaan uit van een Bijbelse visie op opvoeding en ouderschap. Een laatste citaat uit het woord vooraf: Ook willen wij ons laten inspireren door de gereformeerde belijdenisgeschriften. Ouders worden aangemoedigd en geholpen de principes uit Bijbel en belijdenis in de praktijk te brengen. Het is de hoop en het gebed van de medewerkers dat de serie Christelijke Opvoeding ouders houvast biedt om in onze verwereldlijkte samenleving kinderen op Christus te wijzen. Het boek is rijk geïllustreerd met tekeningen, plaatjes en schema’s. Een bijzonder waardevol boek bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Heel praktisch, Bijbels, maar ook voor deze tijd geschreven. De auteurs weten het heel actueel, maar toch principieel aan de orde te stellen. Ze zijn er in geslaagd om helder, eigentijds, maar tegelijk op een Christelijke wijze gestalte te geven aan opvoeden en verzorging van kinderen. Dit mag in geen enkel gezin ontbreken, die korter of langer geleden of in de toekomst een kind als geschenk van God hebben gekregen, of nog krijgen zullen. De inhoudsopgave geeft met rood de onderwerpen aan: 1. Baby’s begrijpen meer dan je denkt 2. Opvoeden met vertrouwen 3. De ontwikkeling va neen baby in vogelvlucht 4. Ontdekken wat je baby nodig heeft 5. Verzorgen is ook opvoeden 6. Rust en regelmaat voor baby’s en ouders 7. Praten met je baby 8. Als de zorg voor je baby niet vanzelf gaat Tips en gesprekvragen voor opvoedkringen maken er één geheel van.

Je baby verzorgen is ook...

drs. Aline Hoog...+
vanaf 1199