• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Johannes Hoornbeeck

Johannes Hoornbeeck is een van de minder bekende oudvaders. Het is dat een mbo-instelling met een heel aantal dependances naar hem genoemd is, anders zouden velen zijn naam niet kennen. En dat zou ten onrechte zijn, zo blijkt uit deze prachtig vormgegeven levensbeschrijving van de hand van dr. W. Fieret.

De directie van het Hoornbeeck College heeft er goed aan gedaan om ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school een goed leesbare biografie uit te geven van de man naar wie de school genoemd is. In het ‘woord vooraf’ wordt gesteld dat het boek moet uitnodigen tot lezen. Die belofte wordt meer dan ingelost. Het boek nodigt niet alleen uit tot lezen, maar ook tot doorbladeren vanwege de prachtige illustraties en de frisse opmaak. Bovendien biedt het boek veel meer dan alleen  een levensbeschrijving. De historische, wetenschappelijke en kerkelijke context van de zeventiende eeuw wordt helder beschreven en daarmee schildert de schrijver het decor waartegen Johannes Hoornbeeck functioneerde.
Het boek valt in twee delen uiteen: het eerste en grootste deel is biografisch van aard en het tweede deel is bibliografisch van aard. In het bibliografische deel worden enkele teksten van Johannes Hoornbeeck besproken en deels weergegeven. Het  betreft onder andere een belijdenispredicatie, een verhandeling over catechese en een verhandeling over het zalig sterven. In al de teksten blijkt de grote belezenheid en de gestructureerdheid van Hoornbeeck. De teksten zijn opvallend actueel en relatief  eenvoudig te volgen dankzij de tussengevoegde uitleg. Het eerste (biografische) deel behandelt de jeugd, de onderwijscarrière, de wetenschappelijke en de ambtelijke arbeid van Hoornbeeck. Daarnaast wordt er nog aandacht geschonken aan een aantal 
specifieke interessegebieden. Zo stond Hoornbeeck in de traditie van de Nadere Reformatoren en hechtte hij groot belang aan  levensheiliging en de zondagsrust.
Bovendien schreef Hoornbeeck uitvoerige verhandelingen over de Zending en de Joden en mengde hij zich in tal van polemieken. Opvallend is dat hij tevens in gesprek ging met de tijdgeest en het verlichte denken. Daarin betoonde hij zich inderdaad een man met een brede blik, maar bleef hij de Bijbelse boodschap trouw. 

Johannes Hoornbeeck

Dr. W. Fieret
vanaf 2995