• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Jong en depressief

Bijna vijf procent van de jongeren worstelt met (ernstige) depressiviteit. Omdat dit christelijke jongeren niet voorbijgaat, schreef dr. Stolk een boek waarmee hij ouders en andere betrokkenen de hand wil reiken om de jongere door de depressie heen te helpen. De eerste hoofdstukken bevatten vooral feitelijke informatie over depressie (zoals signalen en factoren die te maken hebben met het ontstaan), afgewisseld met herkenbare voorbeelden.
Stolk onder streept in dit boek hoe belangrijk het is dat ouders proberen hun depressieve zoon of dochter te begrijpen en aan te voelen met hun hart. Hij neemt hen als het ware bij de hand om na het herkennen van de eerste signalen contact op te nemen met de huisarts. Hij benoemt hoe belang rijk het is dat de ouders hun zoon of dochter met praktische hulp terzijde staan, maar heeft ook oog voor de grenzen die zij daarbij zullen ervaren. Stolk geeft verder een overzicht van therapieën die nodig kunnen zijn bij een depressie, maar geeft tevens aan dat, hoewel therapieën waardevol kunnen zijn, alleen de genade van Jezus Christus mensen herstelt en geneest. Over depressies zijn veel boeken verschenen, maar de meerwaarde van dit boekje is zeker het christelijke uitgangspunt. Vanuit dit oogpunt gaat Stolk ook gevoelige en moeilijke thema’s niet uit de weg. Op een warme, meelevende toon (kenmerkend voor het hele boek) gaat hij bijvoorbeeld in op vragen rond depressie en zelfdoding. Het boek eindigt met de vraag of een depressie en psychische problemen in bredere zin voorkomen kunnen worden. Hoewel dit volgens Stolk niet altijd mogelijk is, noemt hij ook een zestal kenmerken van een goede opvoeding (‘pedagogische hygiëne’) waar een belangrijke preventieve werking van uitgaat. Dit maakt het boek niet alleen van grote waarde voor ouders van depressieve jongeren, maar ook nuttig voor andere ouders of men sen die op een andere manier — in privé- of werksituaties — betrokken zijn bij jongeren.

Jong en depressief

dr. Joop Stolk
vanaf 1199