• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Josia, een jonge koning die God zoekt

Koningen van Israël die God dienden zijn op één hand te tellen. Dat is voor christenen een lastig feit, omdat de Here Jezus, wat Zijn ‘menselijke afstamming’ betreft, met hen te maken heeft. Het is daarom belangrijk te kijken naar wat in de Bijbel over Gods omgang met die koningen beschreven staat. De christelijk-gereformeerde dominee Ruis zoomt in op één van de meest vrome koningen van Israël; Josia. Vooral ook omdat Josia’s levensgeschiedenis toont dat jonge mensen ook aangenaam voor God kunnen zijn.
Ruis laat zijn studie beginnen met de koningen Manasse en Amon, respectievelijk de grootvader en vader van Josia. Zij gingen het volk voor in grootschalige afgoderij, gewelddadigheden, occultisme en allerlei andere vormen van heidendom. Na de moord op zijn vader en het doden van diens moordenaars door de Israëlitische bevolking wordt Josia (Hebr. Jo‘sjiejahoe – God zal ondersteunen) in 648 v. Chr. op 8-jarige leeftijd koning gemaakt (2 K 21:23-24). Acht jaar later, inmiddels 16 jaar oud, zoekt hij God. Vier jaar later lijkt zijn koningschap te beginnen, want dan gaat hij het Beloofde Land (ook buiten zijn eigen koninkrijk Judah) van afgoderij ontdoen (2 Kr 34:3). Op zijn 26ste laat hij Gods Tempel in Jeruzalem herstellen, maar dan wordt een Torahrol ontdekt. Als hij die leest vernedert hij zich voor God, Die hem laat weten dat Zijn straf over het boosaardige Israël zich zeker zal voltrekken. Josia begrijpt dat dit terecht is. De profeten die tijdens Josia’s leven werken, zoals Zefanja en Jeremia, zeiden Israël dit ook herhaaldelijk aan. God laat Josia ook weten dat Zijn oordeel pas na zijn dood begint. Toch vernieuwt Josia Gods Verbond met Israël en laat hij het volk sinds lange tijd weer Pesach vieren. Josia sterft 39 jaar oud op het slagveld. Passend voor een koning.
Ruis, sinds 2015 predikant in Rotterdam-Kralingen, heeft dit studieboekje opgesteld op basis van een prekenserie in de zomer van 2016. Het boekje bestaat uit 17 hoofdstukken met geestelijke en praktische lessen speciaal gericht op jongeren, maar ook nuttig voor ouderen. Volgens het Voorwoord de eerste Josia studie in de Reformatorische wereld. Elk les heeft een aantal rake persoonlijke vragen waarbij gebruik moet worden gemaakt van orthodoxe bronnen, zoals de Drie Formulieren van Enigheid. Ruis schetst koning Josia dusdanig dat hedendaagse lezers zich goed in hem kunnen verplaatsen. Geen geringe prestatie.
Ruis heeft een interessant en grondig studieboekje uitgebracht, hoewel sommige voorstellingen en conclusies ‘geromantiseerd’, niet altijd juist of twijfelachtig zijn. Het is sterk gericht op de Reformatorische wereld, hoewel tussen koning Josia en die wereld amper verband bestaat. Ruis doet echter alsof dat wel zo is. Zo’n zelfbevestiging belemmert het zicht op Josia’s voorchristelijke Hebreeuws-Israëlitische cultuur. Maar zijn uitleg is ook christocentrisch, waardoor bijvoorbeeld verkeerd geconcludeerd wordt dat het Pesachoffer voor zondevergeving bedoeld was. Toch is dit lesboekje een goede kennismaking met Josia.

Josia

ds. A.J.T. Ruis
vanaf 949