• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Juist voor een tijd als deze

De cover van dit lijvige boek (267 blz.) vermeldt het volgende: ‘Ik had nooit gedacht dat God zulke jonge mensen wil gebruiken’, zei Amy tijdens catechisatie. De zondag ervoor was er gepreekt over Esther 2. Amy raakte ervan onder de indruk dat de Heere een Joods meisje van een jaar of 15 koningin maakte van een wereldrijk. Waardoor het Joodse volk gered werd van wrede plannen van Haman om de Joden uit te moorden.

De auteur hoopt dat jij net als Amy onder de indruk raakt van de boodschap van het boek Esther. De Heere wil ook jou gebruiken. God leidt de wereldgeschiedenis. Hij leidt het leven van degenen die op Hem vertrouwen, of je nu jong bent of oud, jongen of meisje. De levens van Esther en Mordechai zijn er een voorbeeld van. Gods weg met hen is leerzaam voor jou. In dit boek krijg je aan de hand van 52 Bijbelstudies verrassende lessen uit het leven van Esther en Mordechai aangereikt. Belangrijke lessen ook, juist voor een tijd als deze. Ds. D.H.J. Folkers is predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Abbenbroek. Hij draagt dit boek o.a. op aan Estie:


De HEERE heeft je levensweg
Van Zuid-Afrika naar mij geleid.
Ik zie daarin het wonder van
Zijn Vaderlijke voorzienigheid.

 

Het voert te ver om alle titels van deze 52 bijdragen te noemen. Neem en Lees en je zult er geen spijt van krijgen. Voor elke week een hoofdstuk. Daarin worden een paar verzen uit het boek Esther besproken. Regelmatig kom je kaders tegen met ‘Weet je het nog ?’ Elk hoofdstuk bevat ook een ‘Les voor vandaag’. Dat is de kern van de boodschap in een samenvatting. Ook gespreksvragen kun je in elk hoofdstuk terugvinden.
Het gebed van dominee Folkers is dat jullie veel aan dit boek mogen hebben. Juist voor een tijd als deze is het nodig om je levensweg met de HEERE te gaan. Wellicht wil Hij jou gebruiken in Zijn plan met deze geschiedenis om je uiteindelijk te brengen in Zijn Koninkrijk. Van harte aanbevolen om een jaar met het boek Esther bezig te zijn. Warm aanbevolen! Leerzaam voor jong en oud!

Juist voor een tijd als d...

Ds. D.H.J. Folk...+
vanaf 1499