• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Ken jij God?

De titel is aansprekend en kernachtig: ”Ken jij God?” Zo is het boek ook. De vraag wie God is, leeft onder jongeren. Eerlijk en scherp maakt de auteur, J.J. Grandia, dat duidelijk in zijn verantwoording (hoofdstuk 1). Maar hij gaat verder. God is alleen te kennen doordat Hij Zich in genade openbaart. De vraag heeft dus een spits: ken jij Hem zó?

De auteur is erin geslaagd om deze zaken op een fijnzinnige manier door de behandeling van de stof heen te weven. In de hoofdstukken 2 en 3 schrijft Grandia, in het dagelijks leven werkzaam als docent godsdienst, over ‘Kennen van God’ en ‘Spreken over God’. Het gaat over de noodzaak en de mogelijkheid om de Heere te kennen. Daarbij komt aan de orde hoe dit functioneert als de Heilige Geest het Woord bekrachtigt en het hart vernieuwt. Maar dan moeten we ook over de Heere spreken. Wat dat betreft wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de Heere Zich openbaart en wat dat betekent voor ons spreken over Hem.

In de hoofdstukken 4-6 gaat de auteur, die de Gereformeerde Gemeente van Gouda dient als ouderling, in op Wie God is ‘boven ons, met ons en in ons’. Hier komen eigenschappen van God aan de orde en wat deze voor ons betekenen. De vijf kernhoofdstukken eindigen met een samenvatting; het boek besluit met een naschrift (hoofdstuk 7). Met het oog op de kernhoofdstukken zijn verwerkingsvragen opgenomen. Verder is een uitgebreide literatuurlijst toegevoegd.

Ik wil het boekje van harte aanbevelen. Het is geschreven in de wereld van 2020, met een open oor en hart voor onze jongeren en de vragen waarvoor ze komen te staan. De inhoud is Bijbels en doorwrocht. Ik hoop dat met name jongeren uit de hoogste klassen van HAVO en VWO, maar ook degenen die inmiddels een vervolgopleiding doen, er veel aan zullen hebben.

Ken jij God?

drs. J.J. Grand...+
vanaf 899