• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Krachtig en kwetsbaar

Ik heb een mooi boekje gelezen over hoe een mens in de navolging van de Heere Jezus in het leven mag staan: ”Krachtig en kwetsbaar” van Wim van Egdom. Als mensen eenzijdig krachtig willen zijn, gaat het niet goed. Dan wordt kracht macht. Als mensen eenzijdig kwetsbaar zijn heeft dat vaak met angst te maken. Het gaat om het goede evenwicht.
Paulus zegt dat meermalen, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 16:13, 14. De Korinthiërs moeten waakzaam zijn, mannen van stavast, sterk, ook in het geloof, en tegelijk moet alles in liefde gebeuren. Christelijke kracht is zachte kracht. Die is veel moediger dan doorduwen of geweld gebruiken. Dat is in gezinnen zo, op het werk, maar ook in de samenleving. Helaas wordt er te vaak gekozen voor een harde opstelling. Dat wordt dan weer mannelijk genoemd. De auteur van ”Krachtig en kwetsbaar” laat echter zien dat dat een eenzijdige kijk op mannelijkheid is. Van Egdom verwijst naar de bekende woorden van Paulus dat God het zwakke verkiest boven het sterke. Zijn eigen kracht wordt ook alleen in zwakheid volbracht. Al lezend moest ik terugdenken aan een jonge vrouw die plotseling haar man verloren had. Na mijn pastorale bezoek ging ik weg en sprak ik de woorden die wij dan allemaal zeggen: „Nou, sterkte hoor, tot de volgende keer!” Ze reageerde anders dan ik verwachtte. „Ik word zo moe van alle mensen die mij sterkte wensen. Mag ik alsjeblieft een keer zwak zijn?” Zij had meer van Paulus begrepen dan ik. Als wij werkelijk menen dat onze kracht in zwakheid, dat wil zeggen in kwetsbaarheid, wordt volbracht, waarom wensen we als christenen elkaar dan niet af en toe zwakte toe? Let wel: en kracht in Christus. Ik weet wel waarom we liever de woorden van Paulus niet in praktijk brengen. We hebben allemaal hetzelfde virus onder de leden: we willen altijd maar groot en sterk zijn en willen iemand die zwak is ook weer zo snel mogelijk op de been hebben. Van Egdom schrijft mooie inzichten hierover op, met goede voorbeelden. Hij doet recht aan theologie en psychologie. Ook al komt het thema bij mannendagen vandaan en richt hij zich het meest op hen, is het eveneens een boekje voor vrouwen. Ik heb slechts één ding met verbazing geconstateerd. Ik kom in dit boekje Wim van Egdom helemaal niet tegen. Ik weet niet wie hij is, wat hij doet. Ik weet niet wat hij zelf met het onderwerp heeft. Ik hoor geen voorbeelden uit zijn eigen leven. Het woord ”ik” komt in het boekje niet voor. Dat is heel bescheiden. Maar zo verbergt zelfs de auteur over dit onderwerp zijn eigen kwetsbaarheid. Ik neem het hem niet kwalijk, want ik ben niet anders. Ik moest toch wel even glimlachen. Boekgegevens Krachtig en kwetsbaar, Wim van Egdom; uitg. De Banier, Apeldoorn, 2016; ISBN 978 94 029 0258 7; 121 blz.; € 4,95.

Krachtig en kwetsbaar; E-...

Wim van Egdom
vanaf 399