• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Leren bidden

Matthew Henry: Leren bidden. Vrijheid in het aangezicht van God Aantal blz.: 414. Prijs: 19,95. Gebonden. Dominee M. Henry (1662-1714) laat zien dat christenen baat hebben bij discipline in het gebed en bij het bidden volgens Bijbelse richtlijnen.
Leren bidden bevat veel voorbeelden van gebeden ( morgen- en avondgebeden en een parafrase van het Onze Vader). Verder zijn er drie preken over het gebed van Henry opgenomen: Hoe we elke dag met God moeten beginnen, met God moeten doorbrengen en met God moeten besluiten en een uitgebreide schets voor Schriftuurlijk bidden:’leert ons wat bidden is. Het zal de idee van ‘boodschappenlijstjesgebeden, die veelvuldig voorkomen in de christelijke gemeenschap, corrigeren’(13).’Zo is het goed om methodisch te zijn in het bidden, zo is het ook goed om kernachtig te zijn. Dat is heel sterk het geval met het Onze Vader, met de Psalmen van David en met de vele gebeden van Paulus (21/22). Deel 1 Een methode om te bidden: 1. Aanspraak tot God en aanbidding van Hem (241 Bijbelteksten). 2. Belijdenis van de zonde en verklaring van berouw (296 Bijbelteksten). 3. Bidden en smeken om alles wat we nodig hebben.(427) 4. Dankzegging voor Gods weldaden. (336) 5. De voorbede voor anderen, o.a.: De bekering van de Joden; Voor de kerken in het oosten die lijden van de tirannie van het mohammedanisme (blz.147) (271) 6. Gebeden bij bijzondere gelegenheden, o.a. het morgengebed, een zegen voor het eten, gebed ter gelegenheid van een begrafenis (blz. 181) ( 392) 7. Hoe we onze gebeden besluiten. Vergeving over wat verkeerd was in onze gebeden(blz.201) (44). 8. Een parafrase van het Onze Vader.(298) 9.Overige vormen van gebeden, o.a. een gebed dat kinderen kunnen gebruiken, 2x een gebed voor na het eten Alleen luisteren naar de Bijbel bij elk gebed. Wat is het Woord van God toch rijk, een onuitputtelijke Bron! Wat is het leerzaam om van deze uitgave biddend gebruik te maken. Geschikt voor persoonlijk gebruik en voor degene die voorgaan in gebed; het bewaart voor eenzijdigheid en wijst op zaken die we vergeten. Van harte aanbevolen!

Leren bidden

Matthew Henry
vanaf 1499