• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Leren bidden

Bidden is een tere zaak. Het is toch het zoeken en vinden van de levende omgang met de levende God. Het is niet alleen tot Hem zuchten en spreken. Maar het is ook wachten op Zijn antwoord.
Bovendien nemen de dankzegging en de lofprijzing een belangrijke plaats in het oprechte gebedsleven in. Maar wie kan er bidden? Niemand van zichzelf. Ook de discipelen vroegen aan de Heere Jezus: „Heere, leer ons bidden.” En Hij heeft dat gebed verhoord door ons het volmaakte gebed te geven. Dit gebed loopt als een rode draad door het prachtige boek ”Leren bidden” van de Britse predikant Matthew Henry (1662-1714). Een rode draad, omdat dit gebed en de verhoring ervan verdiend zijn door het bloed van Christus. Zonder Hem is er geen gebed en geen toegang tot God. Henry neemt ons in dit boek als het ware op school. En het is goed bij hem in de leer te gaan. Omdat hij er duidelijk blijk van geeft zelf leerling te zijn van de Heilige Geest. Bij het lezen van dit boek zijn er enkele zaken die opvallen.

Leren bidden

Matthew Henry
vanaf 1499