• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Leven!

Jongeren leven in een wereld vol twijfel en onzekerheden. We zoeken antwoorden bij opinieleiders en willen krampachtig terug naar vroeger. Maar wie stelt diepere vragen als: ‘Genees mijn ziel’ of: ‘Mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?’

Voor levensvragen wijst niet de krant, maar de Heilige Schrift ons de weg. Daarom zijn betrouwbare Bijbeluitleggers nodig, bijvoorbeeld de onder ons bekende Engelse en Schotse schrijvers. Hun boodschap is actueel en overstijgt de waan van de dag. Eerlijk stellen ze onze verhouding tot God aan de orde. Even onbevangen wijzen ze ook de weg tot behoud. Onze tijd heeftft geen snelverbandjes nodig, maar de eerlijke boodschap van zonde en genade. Preken die dwingen tot zelfonderzoek. De samensteller van ‘Leven!’, Jeroen Kriekaard, wil deze boodschap graag voor jongeren toegankelijk maken. En dus belangstelling wekken voor oude schrijvers. Hij heeft vijf preken van bekende puriteinen bewerkt voor jongeren. Een moedig initiatief in een tijd van ontlezing. Jonge mensen maken in ronde woorden kennis met Thomas Boston, de gebroeders Erskine, Thomas Manton en R.M. McCheyne. Om de boodschap nóg dichterbij te brengen, zijn in de preken denkbeeldige vragen van jongeren toegevoegd, die daarna ‘beantwoord’ worden. Eerder verscheen op vergelijkbare wijze ‘Alarm!’ van Joseph Alleine. We hopen dat deze uitgaven doen grijpen naar de bronnen zelf. Die zijn er namelijk nog genoeg. Evenwichtige selectie is daarbij  vereist, ter voorkoming van welke eenzijdigheid dan ook. Zorgvuldigheid in het hertalen en bewerken blijft altijd nodig. Hoe ver gaat dit, om veilig dicht bij de brontekst te blijven en de auteur recht te doen? Een spanningsveld, dat begrijpt iedereen. Ter illustratie: is de auteur voldoende herkenbaar als de bewerking slechts een derde deel bevat van het origineel (preek Samaritaanse vrouw, R. Erskine)?
Overigens zijn niet alle preken op dit punt gecheckt. De kunst blijft: dicht bij jongeren én dicht bij de brontekst. Deze opmerkingen doen niets af aan de waardering. Het boekje biedt jongeren een geschikte eerste kennismaking met de puriteinse werken. Ik sluit me aan bij de wens en bede van ds. S.W. Janse in het Voorwoord, ‘dat de Heere deze eenvoudige preken ook voor jou wil gebruiken’.

Leven!

Jeroen Kriekaar...+
vanaf 999