• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Liefdesdwang

Hij heeft bijzonder veel mogen betekenen voor de kerk in Middelburg, Zeeland, ja heel Nederland. De zestig (!) geschriften van Willem Teellinck (1579-1629) hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel, dat Christus’ Persoon en werk gestalte krijgt in harten van zondaren én in de hele samenleving. Een dorp, stad, provincie, land dat gestempeld wordt door Godsvreze, dat was het ideaal van Teellinck, die wel de vader van de Nadere Reformatie wordt genoemd. Deze beweging was waarlijk een vroomheidsbeweging, die zich zowel op het hart als het leven richtte.
Inmiddels zijn verschillende boeken en traktaten opnieuw verschenen en wel in een hertaling van C. Bregman. Het boekje Liefdesdwang (1620) is een uitgebreide nabetrachtingspreek over 2 Korinthe 5:14: ‘De liefde van Christus dringt ons.’ Het boekje beschrijft de liefde van Christus en de door Hem gewerkte wederliefde in het hart van Gods kinderen. Deze liefde zal ook zichtbaar worden in een leven van godzaligheid. Vanuit de preek komt de indringende vraag op ons af of we werkelijk een christen zijn. Hoe krijgt Christus een gestalte in het hart van zondaren? Dat gebeurt als de liefde van God in Christus in het hart wordt uitgestort. De preek heeft een uitgebreide toepassing om onszelf te beproeven. In deze toepassing komen de volgende kernwoorden aan de orde: een klacht over de onbekeerlijkheid van velen, een waarschuwing van hen die hun mond vol hebben van Christus, maar zich tevens vastklampen aan de wereld, een vertroosting als de liefde van Christus zo sterk niet wordt gevoeld en een opwekking om er alles aan te doen om de liefde van Christus te ontvangen. Deze kernwoorden maken al duidelijk dat het boekje waard is om gelezen, herlezen en overdacht te worden.

Liefdesdwang

Willem Teellinc...+
vanaf 999