• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Liefgehad

Opnieuw verscheen er bij uitgeverij De Banier van de hand van ds. W. Visscher een boekje met Bijbelstudies over een bekend persoon uit Gods Woord. Eerder kwamen er deeltjes uit over Noach, Mozes en Samuël. In deze uitgave wordt in 20 hoofdstukken een deel van het leven van Jakob belicht.
De titels van de boekjes uit deze serie bestaan steeds uit één woord, waarmee het leven van de betreffende persoon gekenmerkt wordt. ”Liefgehad” is het woord dat vanwege Gods eeuwige ontferming boven het leven van Jakob geschreven kan worden. Daarom zet de eerste studie ook in met de God van Jakob. Hij is het, Die naar Zijn vrijmacht Jakob heeft liefgehad en Ezau gehaat. Vóór de geboorte van beide jongens wordt reeds iets van dit verborgen besluit geopenbaard (hoofdstuk 3). Duidelijk wordt er door de schrijver op gewezen dat het in dit gedeelte uit de Schrift allereerst om heilsgeschiedenis gaat. Door alles heen volvoert God Zijn raad in deze wereld. Vanuit het geslacht van de aartsvaders komt het volk Israël voort. Uit dit volk zal straks de Messias worden geboren. Uiteindelijk lopen alle lijnen naar Christus, in Wie Gods heil is geopenbaard. In de ladder van Bethel (hoofdstuk 12) en de Man bij Pniël (hoofdstuk 18) wordt dit bijzonder zichtbaar. Daarnaast zijn er ook praktische lijnen te trekken vanuit de geschiedenissen van Jakob naar het leven van vandaag. Zo lezen we over de zorgen in het huwelijk van Jakobs ouders (hoofdstuk 2), over de beroepskeus van de beide broers (hoofdstuk 5) en over de gezinsperikelen in Jakobs tent (hoofdstuk 15). In de gespreksvragen die bij ieder hoofdstuk zijn opgenomen, wordt een aanzet gegeven om over deze onderwerpen verder na te denken. In zijn uitleg van deze geschiedenissen sluit onze broeder nauw aan bij Calvijn en de kanttekeningen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een citaat van de Geneefse reformator. Een voorbeeld over het gebed van Jakobs vader: ‘Gelijk nu Izak door zijn voorbeeld aanzet tot volharding in het bidden, zo toont ook God, dat Zijn oren nooit doof zijn voor de beden der gelovigen, al stelt Hij ze lange tijd uit’.

Liefgehad

ds. W. Visscher
vanaf 399