• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Lof uit kindermonden

Octavius Winslow heeft naast zijn waardevolle dagboeken verschillende levensbeschrijvingen nagelaten. Bekend is die over zijn moeder Mary Winslow. Onlangs verscheen er een beschrijving over zijn zoon, genaamd ”Het verborgen leven”. En dan nu een boek over twee meisjes uit Edinburgh.

Hoewel de titel doet vermoeden dat het om kinderen gaat, betreft het twee jonge vrouwen van 21 jaar. Ze maakten deel uit van een Bijbelklas en ontvingen les van een onderwijzeres, van wie ook enkele brieven te lezen zijn. Ook gaf evangelist Burns les uit de Bijbel en dat onderwijs droeg vrucht. Helder geven ze getuigenis van hun hoop in Christus. Indrukwekkend om te lezen is, hoe ze al zo jong rijp voor de hemel waren. Opvallend was ook hoe het onderwijs van de Bijbelklas van invloed was op hun leven. Hoewel ze lichamelijk veel pijn hebben geleden voordat ze stierven, ligt de nadruk op het leven met de Heere.  Verschillende brieven die ze aan elkaar schreven, getuigen van een leven zoals in het doopformulier staat ‘dat wij deze enigen  God, Vader, Zoon en Heiligen Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van gansen gemoede en met alle  krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen’.
Verder is te lezen hoe deze twee jonge vrouwen de nood van hun onbekeerde klasgenoten voor de Heere brachten. Winslow vervolgt deze uitgave met praktische lessen voor de lezer, maar ook met het benadrukken van het belang van zondagsschool, en catechisatie. Hij geeft hierbij ook waardevolle adviezen over de invulling daarvan. Tot slot bevat het boek een korte levensschets van evangelist Burns, van wie ook een brief is opgenomen aan de Bijbelklas. Door het boek heen worden Engelse hymnes aangehaald met de Nederlandse vertaling erbij. Het geheel is waardevol om te lezen, met name voor de wat oudere jeugd en door hen die op de zondagsscholen onderwijzen. Ook voor persoonlijk gebruik is het leerzaam om kennis van te nemen.

Lof uit kindermonden

Octavius Winslo...+
vanaf 999