• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Machtige Arm, lijdende Knecht

In dit boekje is Luthers commentaar op Jesaja 53 opgenomen. Het boekje telt in het latijn ongeveer 60 bladzijden. Luther gaf in 1544 deze colleges over Jesaja 53, hij was toen 60 jaar. Dit boekje is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald en uitgegeven.

De inleiding geeft veel informatie over Luther en zijn theologie. We lezen op blz. 22 dat Luther gebruik maakt van de exegetische  methode van de oude kerk en van de middeleeuwen: de letterlijke betekenis, de tropologische betekenis (betekenis voor de individuele mens), de allegorische en de anagogische (gaat over de toekomst) betekenis van de tekst. Op blz. 23 lezen we dat voor Luther de letterlijke en tropologische betekenis de belangrijkste zijn. "Christus is de letterlijke, historische betekenis van de Schrift,  en zeker geldt dit inzicht voor Jesaja 53. Maar onmiddellijk daaraan verbonden is voor Luther de tropologische betekenis van de  tekst, die ons aanzegt hoe wij als christenen moeten leven."
Tenslotte geven wij enkele regels door van blz. 119 over Jes. 53:10. "God liet het toe en wilde dat dit zou gebeuren. Waarom?  Opdat Hij een slachtoffer voor ons zou zijn. God wilde de kop van de slang vermorzelen (Gen. 3:15), dat is, het rijk van de duivel,  de zonde en de dood verwoesten, om het Rijk van gerechtigheid, zaligheid en eeuwig leven op te bouwen. Dit was de wil van God, met het doel voor ogen is dit alles gebeurd, omdat God geen behagen schept in ongerechtigheid, zonde en dood, maar in gerechtigheid, geloof, enzovoorts. God stelt behagen in dit uiteindelijke doel en daarop had Hij het oog. De Heere wilde het en had er behagen in om Hem te verbrijzelen."

Machtige Arm, lijdende Kn...

Maarten Luther
vanaf 1199