• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Man zijn

Het is opmerkelijk dat een vrouw een boek schrijft over ‘man zijn’. Elisabeth Elliot (1926-2015) werd op zeer jonge leeftijd weduwe, nadat haar man tijdens zijn zendingswerk in Ecuador werd vermoord. Later in haar leven trouwde ze tweemaal opnieuw.

“Man zijn” is een boek dat ze schrijft aan haar (nog) ongehuwde neef. Ze roept hem daarin op om een echte man te zijn. Elliot doet dat door in haar boek meerdere Bijbelse noties te verwerken. Aan het begin van het boek zijn er passages waarin ze zich sterk keert tegen het feministische gedachtengoed. Hoewel we haar daarin kunnen bijvallen, komt het soms wat reactief over. Verderop in het boek komt Elliot wat meer toe aan het Bijbelse onderwijs over wat man zijn inhoudt.
Elliot spreekt mannen aan op hun verantwoordelijkheid als dienaar en leider. Ze roept mannen op om het gezag dat God hun geeft te aanvaarden, en hun plaats in te nemen in het gezin en in de samenleving. Elliot doet dat bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op het priesterschap in het gezin, op dienend leiderschap en op zelfopofferende liefde zoals Efeze 5 daarover rijk spreekt. Mannen worden opgeroepen om het beeld van Christus te vertonen in hun man-zijn. Zaken als machtsvertoon, liefdeloze seksualiteit en egoïsme worden helder benoemd en op Bijbelse gronden scherp aan de kaak gesteld. De schrijfstijl van Elliot is soms prikkelend. Zo schrijft ze aan het einde van haar boek bijvoorbeeld over een ‘checklist’ van eigenschappen van een goede vrouw. Eén hoofdstuk verder doet ze vrijwel hetzelfde als het om mannen gaat. Deze hoofdstukken fungeren als een spiegel voor mannen én vrouwen. Hoewel de titel suggereert dat het boek “Man zijn” vooral voor mannen is geschreven, bevat het ook diverse elementen waar vrouwen hun winst mee kunnen doen. Het boek stimuleert het onderzoeken van het Bijbelse onderwijs over man zijn en vrouw zijn. In een tijd waarin dit Bijbelse geluid in de samenleving sterk onder druk staat, is dat ronduit verfrissend.

Man zijn

Elisabeth Ellio...+
vanaf 1349