• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Menselijkerwijs gesproken

In de Bijbel staan mensvormige uitdrukkingen over God. Onder het beeld van lichamelijke kenmerken die bij mensen horen, maakt Hij iets van Zichzelf en van Zijn werk bekend. Zo daalt de Heere laag af om ons onderwijs te geven.

Ds. A. Schot heeft een prekenserie gehouden over deze mensvormige uitdrukkingen. De preken zijn voor deze bundel bewerkt tot meditaties, waarbij ieder punt van de preek een overdenking is geworden.
Het boek begint met drie meditaties over Gods hart n.a.v. Job 9:4a: ‘Hij is wijs van hart’. Het hart is het belangrijkste orgaan van ons lichaam. In de Bijbel wordt het hart in verband gebracht met de wijsheid. De wijsheid van Gods hart betekent dat Hij door Zijn middelen altijd Zijn doel bereikt. Die wijsheid is zeer verheven en kunnen wij vanuit onszelf nooit begrijpen. Toch wil de Heere iets van Zijn hart openbaren aan mensenkinderen. In Christus, de opperste Wijsheid, klopt het wijze hart van God. 

We lezen over Gods ingewanden en Gods aangezicht, Zijn ogen, Zijn neus, Zijn oor en Zijn mond. Verder zijn er overdenkingen over Gods achterste delen, Gods handen, vingers en armen. De serie besluit met Gods lendenen, Zijn voeten en Zijn schoot. Bemoedigend zijn de gedeelten over Gods handen, waarin Jesaja 49:16 aan de orde komt. Het hele ontwerp van Sion is in Gods handpalmen gegraveerd. Hij ziet het steeds voor Zich. In die handpalmen ligt de bouwtekening van Gods Kerk zo veilig. Alles wordt uitgevoerd zoals de Heere het wil. ‘Als de Heere eens laat blikken in Zijn handen, krijgt Sion weer moed’. Het boek wordt aangevuld met overdenkingen voor het kerkelijk jaar, zodat de uitgave 52 meditaties telt.

In het Voorwoord merkt onze ambtsbroeder op dat de preken over de mensvormige uitdrukkingen te zijner tijd beschikbaar komen op zijn website (bijbelscommentaar.nl) en in de leesdiensten gebruikt kunnen worden. Deze website van de predikant van Nunspeet bevat overigens veel lezenswaardigs.

Menselijkerwijs gesproken

ds. A. Schot
vanaf 1695