• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Met vreugde vrouw zijn

Elisabeth Elliot is een auteur die je blijft inspireren. Dwars door lijden heen heeft ze veel geleerd over het leven, maar ook over het leven met de Heere. Ze richt zich meestal tot vrouwen. In dit boek schrijft ze aan haar dochter, maar in haar aan alle vrouwen op hun eigen levensweg. In de inleiding schrijft Elliot zo mooi: 'Om te begrijpen wat het betekent om vrouw te zijn, moeten we  beginnen bij Degene Die haar gemaakt heeft'.
Bij alle dingen die in ons leven gebeuren, moeten we niet alleen geloven in een God Die de grote dingen bestuurt, maar ook in een God Die de kleine dingen leidt. Waarbij er geen waardeoordeel is over wat klein is en wat groot. Als we leren ons leven in Zijn hand te leggen, gaan we ook steeds meer Gods leiding zien in ons leven. We gaan ons geluk ook zien in de kleine dingen. De auteur wijst ons erop dat ons geluk ligt in het plan dat God voor ons heeft en niet in het gehoorzamen aan de opvattingen van anderen. We zijn gelukkig als we gehoorzaam zijn aan God en in alles op Zijn leiding te vertrouwen. Elisabeth Elliot heeft als geen ander ervaren dat dit niet gemakkelijk is. Veel leed heeft ze meegemaakt, twijfel en angst, maar toch blijft ze zeggen: God is getrouw, Zijn ogen zien mij en Hij hoort al mijn noden'. Ze blijft vreugde vinden in het leven. Op diverse manieren wordt er in het boek aandacht besteed aan de rol van de vrouw. Vaak op de manier van wie je voor God bent. Gebruik je talenten, wees er voor je man en gezin als je dat mag hebben en zet je in de voor de mensen om je heen. Heel open en eerlijk wordt de (seksuele) relatie tussen man en vrouw besproken en wijze adviezen gegeven, ook als er moeilijkheden zijn. Wees afhankelijk en onafhankelijk en leef zowel persoonlijk als samen onder het gezag van God. Heel het boek is gericht op een leven in gehoorzaamheid aan de Schepper.
Veel verwijzingen naar het boek Job worden genoemd, ook om te laten zien wie wij zijn als kleine mensen tegenover de grote God. Steeds weer komt het thema terug van het onderwerpen aan God en aan de ander. Dit kan alleen als je geleerd hebt je vrijwillig aan je Schepper over te geven. We mogen rekenen op Zijn kracht en hulp. Door Zijn genade mag je de vrouw zijn die Hij bedoelt heeft. Dit kan betekenen dat je moet kruisdragen. Als het je verlangen is om boven alles de wil van God te doen, zal Hij je zeker ondersteunen. Het boek eindigt met het uitleggen van de liefde, die het meeste is naar 1 Korinthe 13:13: 'En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde'. Een prachtig boek voor ons als vrouwen, ieder in haar eigen omstandigheden.

Met vreugde vrouw zijn

Elisabeth Ellio...+
vanaf 1099