• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Momenten uit het leven van Mozes

Van de hand van ds. B. Labee verscheen een boek met elf preken over het leven van Mozes. We lezen in het voorwoord dat de predikant uit Veenendaal al langere tijd het verlangen had om een prekenserie te houden over het eerste adoptiekind in de Heilige Schrift.
Er worden in deze preken enkele momenten uit de eerste tachtig levensjaren van Mozes naar voren gebracht. Eigenlijk is heel die tijd een voorbereiding geweest voor het uiteindelijke doel, waartoe de Heere deze man Gods bestemde. De geadopteerde zoon van farao’s dochter moest immers de leider worden van Israëls volk.
In de overdenkingen worden we meegenomen naar een slavenhut in het land Gosen. Een godvrezend echtpaar uit de stam van Levi ontvangt in een donkere tijd de kinderzegen. De kleine Mozes krijgt op een wonderlijke wijze een plaats aan het hof van farao. Door Gods genade gaat hij niet ónder in de Egyptische cultuur. We volgen Mozes op zijn vlucht naar Midian, waar de Heere hem een nuttige leerschool bereidt. Op Gods tijd wordt de schaapherder geroepen vanuit de brandende braambos bij de berg Horeb. Met de staf Gods in zijn hand keert hij terug naar Egypte om het in de naam van Jehova tegen farao te zeggen: ‘Laat Mijn volk trekken’. Op een indringende manier wordt de verharding van deze Egyptische vorst getekend. Van hem geldt: gewaarschuwd en dóórgeleefd. De bundel besluit met een preek over het bloed van het lam aan de deurposten van de Israëlieten.
Al lezend hoor je onze geliefde vriend en broeder preken. Voor iedere hoorder is er onderwijs. Onbekeerden van hart worden ernstig en liefdevol aangespoord om het ene nodige te zoeken. Steeds trekt de auteur ook lijnen naar het leven van Gods volk. Duidelijk wordt heengewezen naar de Meerdere van Mozes, de Heere Jezus Christus. Hoe nodig dat Gods Sion de levensgrond mag vinden in Zijn werk. Verder krijgen ook actuele zaken de aandacht. Daarnaast zijn er praktische toepassingen voor jongeren en ouderen in de levensgang van iedere dag. We bevelen dit boek van harte aan en hopen dat er bij het lezen en luisteren goede momenten mogen worden ervaren.

Momenten uit het leven va...

ds. B. Labee
vanaf 749