• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Naar Uw getuigenis

”Naar Uw getuigenis” is een nieuwe meditatiebundel met 52 hoofdstukken. Voor elke week van het jaar is er een hoofdstuk. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar.

Rond de Goede Vrijdag is een meditatie opgenomen over de kruisiging van de Heere Jezus, met Pasen lezen we een paasmeditatie. Dat laatste is opmerkelijk, want de paasdatum is ieder jaar weer anders. Deze opzet is niet storend. Soms is het een goede voorbereiding op een feestdag, een andere keer een goede terugblik. Op deze manier kan het boek verschillende jaren gebruikt worden.

Bijzonder is het dat twee broers een bundel korte meditaties uitgeven. Ds. J. Karels is ouder, heeft in vijf gemeenten gediend en is nu al jaren emerituspredikant. Ds. W.J. Karels is vele jaren jonger en is nog dienstdoend predikant. Hij heeft tot op heden (vanaf 1996) alleen de gemeente van Hardinxveld-Giessendam gediend. Wat dat aangaat zijn de verschillen groot, maar dat geldt niet de inhoud van deze meditaties. Beiden hebben dezelfde grondslag. Ze willen beiden niet hún woorden schrijven, maar het getuigenis des Heeren. Dat blijkt ook uit de titel, ”Naar Uw getuigenis”. Deze meditaties wijzen op het welbehagen Gods als eeuwige oorzaak van de zaligheid. Door het lijden van Christus en de betaling aan Gods recht is de weg geopend tot God. De noodzakelijke toepassing van de verworven weldaden van Christus door de Heilige Geest krijgt hier een plaats. Ook hoe de Heere Zijn kinderen leidt in het geestelijk leven. Daarbij is er ook de oproep tot de onbekeerden om de Heere te zoeken. Een duidelijke en verantwoorde uitleg van de Bijbelgedeelten vormt de basis van deze eenvoudige meditaties. Voor jongere en oudere lezers aan te bevelen.

Deze overdenkingen zijn geschikt voor een weekopening of -sluiting. Deze bundel is zeer geschikt om aan het einde van het jaar als kerkenraadsgeschenk te geven aan bijvoorbeeld de ouderen van de gemeente.

Naar Uw getuigenis

Ds. J. Karels,...+
vanaf 1595