• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Navolging

Bij Uitgeverij De Banier verscheen het boekje Navolging, in samenwerking met Driestar hogeschool. Het ISBN nummer is 9. 789. 462.784. 086 en kost € 9,95. De auteurs zijn Dr. A.L.H. Hage, dr. A. Huijgen en dr. H. Klink, zij behandelen respectievelijk de navolging in de voetsporen van Thomas à Kempis, Luthers leer van de twee rijken en Bonhoeffer over navolging.
Dr. Ton Hage schrijft in zijn woord vooraf het volgende citaat van de Heere Jezus: ‘Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben’. Deze woorden die tegelijk oproep en belofte zijn, spreken al eeuwenlang mensen aan. Maar telkens is hieraan verbonden hoe aan deze navolging gestalte te geven in de praktijk. De antwoorden lopen nogal uiteen, die gegeven zijn. In dit handzame boekje worden drie antwoorden gegeven niet alleen voor de individuele christen, maar ook als kerk. Dit thema is een onderdeel van het Studium Generale-programma van Driestar educatief en de behoefte bestond om deze bijdragen te bundelen tot een boekje. Thomas à Kempis, Luther en Bonhoeffer hadden dit gemeen, dat de omstandigheden hen confronteerden met de noodzaak een antwoord te zoeken op deze existentiële vragen. In een van de bijdragen wordt opgemerkt dat dit onderwerp (Navolging) hoog op de agenda van christelijk Nederland staat. Er is duidelijk behoefte aan handvatten om navolging in deze verwarde en verwarrende wereld gestalte te geven. À Kempis, Luther en Bonhoeffer waren meer dan krachtige vertolkers, zij waren in het bijzonder inspirerende wegwijzers geweest en zijn dat nu nog. De studieleider, Tom Hage, van Studium Generale Driestar Educatief hoopt niet dat boekje slechts gebruikt wordt om bepaalde visies weer te geven, maar dat het mag functioneren als een spiegel als het gaat om de eigen plaatsbepaling in de oproep tot de navolging van Christus. Een kort citaat uit de bijdrage van dr. Huijgen: Wat is ‘navolging’? Volgens Bonhoeffer is het niet een levensprogramma of nastrevenswaardig ideaal en ook geen concrete do’s en don’ts. De enige inhoud van de navolging, aldus Bonhoeffer, is Christus Jezus Zelf. Hij is er ook de enige grond van: ‘Navolging is gebondenheid aan Christus: omdat Christus er is, moet er navolging zijn. De binding aan de Persoon van Jezus Christus in de navolging betekent: losgemaakt worden van je oude existentie, je oude zekerheden, je beroep, je familie, van de wereld.

Navolging

dr. A.L.H. Hage...+
vanaf 749