• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Nehemia - Bidder Bouwer Leider

Dit is een verrassend boek. Niet voor niets is de tweede druk al verschenen van deze publicatie over Nehemia. Nehemia wordt door Dick Both getekend als een bidder, bouwer en leider. Verrassend, omdat het echt een bijzondere aanpak is van een uitgave over leiderschap.

De persoon Nehemia wordt wel vaker, soms wat oppervlakkig, gebruikt als voorbeeld van een leider. Maar Both heeft dit Bijbelboek werkelijk ópengelegd. In de 43 hoofdstukken van zijn boek staat telkens een perikoop centraal. Soms een enkel vers, dan weer een wat groter gedeelte. En steeds wordt de positie, of het werk, of de houding van Nehemia uitgewerkt in een meditatieve setting. Daarna volgt een psalm om te zingen, een toepassing op jezelf, iets om samen over door te spreken, enkele citaten en tenslotte leestips.

Heel mooi zijn de gedeelten over Nehemia als bidder. De bekende korte gebeden, tussen zijn werk door, zijn wel  bekend. Maar juist in de langere gebeden geeft de schrijver een blik in het hart van Nehemia, en vraagt hij de lezer om zich daaraan te spiegelen. Nehemia is ook een bouwer. In die gedeelten zien we hem zoeken naar mogelijkheden, dwars door alle moeilijkheden heen. En Nehemia is ook een echte leider. Hij weet zijn mensen mee te nemen in het grootse doel dat hij voor ogen heeft. Daarbij worden allerlei kwaliteiten vereist. In dit boek worden ze uitgewerkt.

De lezer wordt uitgedaagd om zich te spiegelen, of om te reflecteren op andere leiders. Als je dat op een gedegen wijze wilt doen, dan biedt de schrijver in het boek (en op zijn website www.bothendebruijn.nl) een persoonlijk leiderschapsmanifest aan. Al lezend en werkend in dit boek groeit het inzicht in het eigen leiderschap.

Overigens eindigt het boek niet met een Nehemia die dé grote leider is geworden. Het laatste hoofdstuk draait om een ootmoedig gebed: ‘Gedenk aan mij, o God!’ Er blijft een bidder, een bouwer en een leider over die buigt en zijn zonden voor God belijdt, ook in het leidinggeven. Dit boek kan persoonlijk gebruikt worden, maar ook door een Management Team, een College van Bestuur, een Raad van Toezicht of kerkelijke leiders. Want het blijft een verrassend boek!

Nehemia - Bidder Bouwer L...

drs. D.D. Both
vanaf 1499