• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Niet zomaar een boodschap

Het gezag van het Woord van God. ‘Niet zomaar een boodschap’ is geschreven door ds. W. Harinck. De Bijbel is een bijzonder boek. Het is het Woord dat van de mond van God uitgaat. Beseffen we dit voldoende wanneer we Bijbellezen?
Dikwijls is het pakken van de Bijbel en het lezen van een Bijbelgedeelte een ritueel, een gewoonte waarbij we nauwelijks dat de woorden van de levende God tot ons komen. Terwijl mensen vaak vol ontzag naar het onweer luisteren omdat Gods majesteit zichtbaar en hoorbaar wordt, zitten we soms tamelijk nonchalant naar het Bijbellezen te luisteren terwijl de Heere dan wel heel bijzonder tot ons spreekt. De motivatie achter dit boek is: Er nog eens extra op wijzen dat God in Zijn Woord tot ons komt en dat dit Woord in de handen van de Heilige Geest hét middel is om het geloof te werken.
We denken na over verschillende thema’s die het ontstaan, het gezag en het gebruik van de Bijbel betreffen. De schrijver heeft praktische dingen aan gegeven die kunnen helpen bij het lezen en onderzoeken van het Woord.
Bij elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen voor verdere doordenking. Er is bewust gekozen voor vragen op verschillend niveau. Zodoende kan het boekje naast de persoonlijk gebruik ook gebruikt worden op verenigingen en Bijbelstudiegroepen voor jongeren.

Niet zomaar een boodschap

ds. W. Harinck
vanaf 749