• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Niet zomaar een boodschap

De motivatie van de schrijver is:’ Er nog eens op te wijzen dat God in Zijn Woord tot ons komt en dat dit Woord in de handen van de Heilige Geest hét middel is om het geloof te werken’.
Na elk hoofdstuk (10) zijn er gespreksvragen opgenomen, op verschillend niveau voor verdere doordenking. Geschikt voor persoonlijk gebruik, gebruik op verenigingen en door bijbelstudiegroepen.
Het is een goed leesbare en leerzame uitgave, met bij elk hoofdstuk een korte introductie. Aan de orde komen: Het Woord van God; Door God geïnspireerd; Waar en betrouwbaar; Heilig en canoniek; Het getuigenis van de Heiligr Geest; Leerling van het Woord;Hoe lees ik mijn Bijbel; Principes van Bijbelgebruik; ‘Och schonk Gij mij (-) de hulp van Uwen Geest’.
Ik geef citaten: ‘..het mag wel een wonder heten dat er nog Bijbels gedrukt en verkocht worden. Tegenover al de kritiek blijkt het Woord van God onuitroeibaar te zijn’ (36).
‘De RK.kerk houdt opvattingen vast die niet in de Bijbel staan: de leer van het vagevuur, de leer van de heilige ontvangenis van de maagd Maria en de hemelvaart van Maria’.(-)
‘Het Woord van God is wel in de Bijbel, maar dat de Bijbel niet het Woord van God is’. Kritiek van de wetenschap over het ontstaan van de wereld: de evolutietheorie(37).
In hfd.9 constateert de schrijver dat in de Geloofsbelijdenis van Westminster veel geschreven wordt over Bijbelgebruik, maar verwijzingen naar Westminster zijn minimaal(77).
In hfd.10 wordt aangegeven als goed middel om vragen te stellen aan de tekst o.a.: Wat zegt de tekst over God? Waar waarschuwt de tekst voor? Wat belooft de Heere in de tekst? (86).
Van harte aanbevolen!

Niet zomaar een boodschap

ds. W. Harinck
vanaf 749