• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Nu vindt mijn hoop zijn ankergrond

Opnieuw is een bundeltje met door ds. H. Brons uit het Engels vertaalde hymnen uitgegeven. Ze zijn alle geput uit de rijke bron van de bundel van William Gadsby. De mooie titel, uit een gedicht van Johann Andreas Rothe, is tekenend voor het geheel: ”Nu vindt mijn hoop zijn ankergrond”.

Bundels als deze geven leiding aan het zielenleven door de boodschap te richten op een hart dat leven krijgt uit Gods Woord en geleid wordt door Gods Geest. De bundel van Gadsby is onder meer door Philpot uitgebreid, maar ook anderen hebben er liederen bijgeplaatst. In deze selectie vinden we verzen van Gadsby, Rothe, Von Zinzendorf, Toplady, Watts, Newton, Doddridge, Hart, Cowper en andere auteurs.
Een enkele correctie voor een volgende druk: In het eerste couplet is op pagina 1 in de vijfde regel het woordje ‘in’ weggevallen. Niet altijd is het rijmschema strak gehandhaafd, wat men overigens in het Engels ook niet altijd doet. Het woord  welbehagen (pag. 32) is moeilijk in het ritme in te passen, maar zeker wel in de inhoud. Het vertalen van verzen blijft altijd moeilijk.
De ene taal laat zich niet zomaar in een andere taal overzetten. Er gaan altijd zaken verloren, of er moeten woorden bij gezocht worden. Daar moet begrip voor zijn. Belangrijk is dat de dichter-vertaler eensgeestes is met de oorspronkelijke dichter en dat proeven we hier zeker.
De uitgever hoopt op een grotere bundel met muziek erbij en wij met hem! Je zou wensen dat dirigenten en koren wat meer zochten naar de rijke schatten die er liggen in zulke liederen. Er is een tekstregister opgenomen, maar een inhoudsopgave zou ook geen overbodige luxe zijn.

Nu vindt mijn hoop zijn a...

Ds. H. Brons
vanaf 995