• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Om een eigen school

Bij 'De Banier' te Apeldoorn verscheen 'Om een eigen school', met als ondertitel 'Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag'. De auteurs zijn dr. L.D. van Klinken en drs. D. Vogelaar. Het boek is in drie delen gesplitst. Dr. Van Klinken neemt de delen 1 en 2 voor zijn rekening, drs. Vogelaar deel 3.
Deel 1 handelt over de schoolstrijd om een eigen school te kunnen verkrijgen en bekostigen. Dat vergde financiƫle offers van de 'kleine luyden' in de tweede helft van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw. Totdat de Wet op de financiƫle gelijkstelling van het bijzonder onderwijs en het openbaar onderwijs in 1917 werd aangenomen. Een hoogtepunt, toen deze op artikel 23 van de grondwet gebaseerde wet tot stand mocht komen. Deel 2 vertelt ons over de reformatorische basisscholen die zijn ontstaan in de periode van 1917 tot 2017. Ook krijgen aan de reformatorische school verwante protestants-christelijke scholen, vaak van Hervormde signatuur (Gereformeerde Bond) aandacht in dit deel. Zowel rooms-katholieke scholen, als protestants-christelijke scholen, alsmede reformatorische scholen rezen als het ware als paddenstoelen uit de grond. Een man die zich met grote ijver hiervoor heeft ingezet, was ds. G.H. Kersten, de leider van de SGP-fractie in de Tweede Kamer en tevens predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Ook ds. R. Kok liet zich niet onbetuigd op dit terrein. Hij zorgde ervoor dat er in Aagtekerke een eigen school mocht komen en jaren later ook in Veenendaal, waar die school de naam 'Kokse school' werd genoemd. Er is een selectie gemaakt van diverse scholen uit die periode. Aangrijpend is de foto die we zien van het herinneringsbord dat in de hal hangt van de Christelijke School te Nieuwerkerk in Zeeland, met daarop de namen van de verdronken leerlingen uit 1953, die bij de Ramp zijn omgekomen. Overigens bestond die school al eerder dan 1917 exact 100 jaar. Het herinneringsboek van die school, samengesteld door mr. A. Flikweert en ondergetekende, bevat de namen van alle leerlingen die de School hebben bezocht vanaf de oprichting. Een unicum! Hoofdstuk 3 van het thans verschenen boek geeft aandacht aan het in latere tijden ontstaan van scholen voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. Van alle scholen worden ons exterieurfoto's getoond. Een pionier op dat terrein was de heer P. Kuijt, 'de vader' van 'De Driestar', die in Krabbendijke van start ging en later in Gouda zijn vleugels heeft uitgebreid. Een aanbevelenswaardig boek!

Om een eigen school

dr. L.D. van Kl...+
vanaf 749