• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Om een eigen school

1917 einde schoolstrijd. Vanaf toen was er sprake van financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen. Er is een eeuw van reformatorisch onderwijs voorbijgegaan.
Deel 1. Van Klinken: De tijd van de schoolstrijd. Er wordt vooral ingegaan op de schoolstrijd om een ‘School met den Bijbel’ van de ledeborianen en kruisgezinden. Ze vormen een deel van de gereformeerde gezindte. Voorlopers van de huidige reformatorische scholen. De scholen moesten bekostigd worden uit schoolgelden en collecten(31).
Deel 2: Van Klinken: Reformatorische basisscholen van 1917 tot 2017. Een aantal aspecten van de geschiedenis van de reformatorische en verwante protestants-christelijke scholen. Veel gegevens voor tekst en foto’s zijn ontleend aan de 23 gedenkboeken van genoemde scholen. Een goede keuze gemaakt. Discussies over gebruik van : dia’ s, film, bandrecorder, kleding bij het bewegingsonderwijs e.d.. Citaat: ‘Meester Van den Brink begint in 1961 in Rijssen. Zijn salaris van zo’n 360 gulden wordt hem aan het eind van elke maand contant voor het oog van de hele klas door de penningmeester uitgekeerd’(75).
Deel 3: Vogelaar: Reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Naast de lagere scholen werd later ook gebruikgemaakt van artikel 23 van de Grondwet, om scholen voor voortgezet onderwijs te stichten. Na de Mammoetwet in 1968 nam het stichten van eigen scholen toe:grote schoolgemeenschappen met een regionale functie ontstonden. De Reformatorische Kweekschool in 1944 o.l.v. Piet Kuijt met internaat in Krabbendijke, later Gouda met het Driestar College, het Wartburg College in Rotterdam, Van Lodenstein College Amersfoort,Calvijn College Goes, Fruytier College Apeldoorn en Pieter Zandt College in Kampen. Wat een zegen ! Vogelaar wijst bij de afsluiting van zijn mooie bijdrage met een zorgpunt: ‘Is het reformatorische onderwijs nog voldoende weerbaar? Zelfgenoegzaamheid is dodelijk’(97). Bedankt voor deze evenwichtige selectie. Van belang voor bezinning door ouders, besturen en personeel. Dat blijft van belang, zeker nu er allerlei zaken rond schoolstichting e.a. aan de orde zijn.
Van harte aanbevolen.

Om een eigen school

dr. L.D. van Kl...+
vanaf 749