• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Omgaan met angst

‘Omgaan met angst, hoe angst beheersbaar kan worden’, een leerzaam boekje, geschreven door mevr. A. Brouwer- Otterspeer. Zij kon voor deze uitgave putten uit haar jarenlange ervaring haar psychologenpraktijk. Het boekje is verschenen bij De Banier, uitgeverij onder het ISBN nummer 9. 789.462.781.993 en kost € 9,95: paperback. Eerder verschenen van haar: Toch horen we bij elkaar, Mannen en vrouwen zijn anders, Vaders … Moeders… ieder een eigen taak! Fijn, dat je me begrijpt, wederzijds begrip bij psychische zorgen.
Het is een gegeven dat veel mensen last van angst hebben. Sommigen ‘lijden’ er zelfs onder. Op allerlei zaken kan angst zich in het dagelijks leven richten. Ook belemmert het vaak mensen in hun functioneren. Het is bekend dat de meeste mensen lange tijd deze gevoelens hebben en daar niet goed mee omgaan. Ze houden die gevoelens zelfs in stand. Mevr. Brouwer beschrijft de diverse vormen van angst en geeft adviezen en handreikingen over hoe mensen van angsten af kunnen komen. Het kan ook zijn dat men er niet vanaf komt, maar er wel vermindering van angst optreedt en zo de lijdensdruk wordt verminderd. Het is een groot voorrecht als de angst vermindert of verdwijnt, want daardoor kunnen gewone activiteiten uit het gewone leven weer worden opgepakt. Het boek staat vol voorbeelden, die de schrijfster gebruikt om situaties die angst veroorzaken, te verduidelijken. Wat kunt u in dit handzame en gedocumenteerde boekje verwachten? Elf hoofdstukken, die specifieke angst beschrijven en handreikingen geven, die tot verbetering van de situatie kunnen leiden. In een rond kader wordt per hoofdstuk aangegeven wat de kern is van het hoofdstuk. Veel herkenbare voorbeelden zorgen voor een duidelijke uiteenzetting van wat angst nu eigenlijk is. Ik citeer tot slot nog enkele wijze spreuken, die mevr. Brouwer meegeeft tot opscherping, lering en onderwijs. Het ontwijken van angst leidt tot nóg meer angst. Angstige kinderen worden nogal eens angstige volwassenen. Een paniekaanval is echt iets heel ergs. Maar één troost: een paniekaanval duurt even, maar gaat altijd weer over. Heel veel kinderen die gepest worden krijgen later sociale angst. Kenmerkend voor paniekaanvallen is dat mensen de plaatsen waar ze een paniekaanval hebben gekregen, gaan vermijden. Soms wil iemand iets bereiken wat niet te bereiken is. Dat leidt tot faalangst. Om angst te overwinnen, moet er een gezond evenwicht ontstaan tussen goed zijn voor de ander en het aangeven van eigen grenzen. Dit boekje is een praktische handreiking voor hen die met angst te kampen hebben, maar ook voor hen die dagelijks hen omringen. Overwin uw angst en laat u voorlichten! Neem en lees.

Omgaan met angst

A. Brouwer-Otte...+
vanaf 749