• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Onder de aandacht

Dat er misverstanden bestaan als het gaat over mensen met een beperking, in welke vorm dan ook, kan duidelijk zijn. Zij die met deze doelgroep te maken hebben, zullen dit onderschrijven. Alleen al in dat opzicht is het waardevol dat verschillende auteurs dit door middel van dit boekje onder de aandacht brengen. Deze doelgroep verdient met recht onze aandacht, zeker in het pastoraat.
Waardevol is de Bijbelse onderbouwing van deze vorm van pastoraat aan mensen met een beperking. De gebruikte citaten van ds. C. den Boer springen er voor mij wat dat betreft uit. Eén ervan: ‘Juist nieten en nullen heeft Hij in het oog!’ In dit verband had er best wat meer nadruk gelegd mogen worden op Johannes 3. Immers, helder moet blijven het onderwijs dat Christus Zelf aan Nicodémus geeft over het werk van de wedergeboorte. Dit komt uit God Zelf voort, is voor ieder mens absoluut onmisbaar en wordt gelukkig niet begrensd door enige menselijke beperking. Aandacht en een luisterend oor zijn heel wezenlijk, voor zowel de mens met een beperking zelf, alsook voor degenen die hen liefdevol omringen. Wat te denken van ouders die moeten ervaren dat er, vanwege onbegrip of onmacht, maar wordt gezwegen. ‘Oog hebben voor’ is pastoraal van belang. Wat kunnen mensen met een verstandelijke beperking daarentegen een voorbeeld zijn voor veel anderen. De auteurs reiken heel treffende en praktische tips aan voor het pastorale contact. Een van de auteurs schreef, over een doof meisje dat de vraag kreeg: ‘Waarom ben jij zo geboren?’ ‘Ze schreef op het bord als antwoord: Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U’. Dan kan beperking winst inhouden! Wat is de beperking ‘autisme’ ook een moeilijk terrein. Toch kan ook in dezen de ondersteuning van de Heere wonderlijke kracht geven. Het ‘draagt elkanders lasten’ krijgt veel en terecht aandacht in de verschillende bijdragen. De gemaakte opmerking over de noodzaak van de wedergeboorte doet verder niet af aan de verdere inhoud en het praktische nut van deze bundel. Hartelijk aanbevolen.

Onder de aandacht

ds. P. Vernooij...+
vanaf 799