• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Onder ôôns gezeed

Hoewel streektalen het langer volhouden dan streekdrachten, zijn ze overal aan de verliezende hand. Verschillende taalkundigen en dialectliefhebbers hebben zich met deze materie bezig gehouden. De auteurs van dit boekje onderzochten een nieuw zoekgebied: de Bijbelgordel.

Klaas de Groot en Kees van Reenen hebben beiden een grote belangstelling voor taal in het algemeen en streektaal in het  bijzonder. Geen van beiden is taalkundige van beroep. Enerzijds kan dat een gebrek zijn voor een boek over taal, anderzijds zorgt het er in dit geval voor, dat het boek dicht bij de lezer staat.
Het boekje bestaat uit drie delen. Het eerste deel vormt een algemene verkenning. Er wordt uitgelegd wat men met de Bijbelgordel bedoelt. Ook wordt uiteengezet wat taal eigenlijk is, hoe het gebruikt kan worden en welke wereldwijde ontwikkelingen er zijn. Een studie naar de plaats van taal in de Bijbel vormt vervolgens de afsluiting van het eerste deel. 
In het tweede deel komen de auteurs tot de kern: welke talen en vormen van taal worden er gebruikt in de gereformeerde gezindte? Gebruiken reformatorische christenen andere woorden dan andere mensen? Eén aspect uit het tweede deel, de streektaal, wordt uitgewerkt in het derde deel. Worden streektalen in bevindelijke streken méér in ere gehouden dan erbuiten? Het onderwerp wordt toegespitst naar het gebruik van dialect thuis, in de kerk en op school. 
In het nawoord wijzen de auteurs op de betrekkelijkheid van het boek. Eens zullen Gods kinderen uit alle tijden en plaatsen elkaar ontmoeten en elkaars taal verstaan. Tegelijkertijd is dat een geweldig perspectief! Naast een literatuurlijst en een opsomming van internetsites waarop meer informatie te vinden is, is er een interessante bijlage met woorden en uitdrukkingen. Een meerwaarde vormt de lijst waar via een QR-code verschillende dialecten te héren zijn. Dit boekje is een aanrader voor iedere taalliefhebber. Ter
leeringhe ende vermaeck!

Onder ôôns gezeed

Kees van Reenen...+
vanaf 1099