• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Ons psalmboek

Op een zondagmorgen in 1562 zitttten we in Genève in de kerk. De klokken luiden. Als de klokken zwijgen, zet de cantor volgens het rooster achter in het psalmboek Psalm 21 in. We zingen de dertien strofen in ongeveer zeven minuten. Daarna worden de Tien Geboden gezongen in een berijming van Calvijn. Voor de preek zingen we heel Psalm 11. Na de preek zingen we alle coupletten van Psalm 12. Ritmisch, eerbiedig, zonder orgel, maar ondersteund door een jongenskoor en eenstemmig. Voorganger in de dienst is Johannes Calvijn of een van zijn collega’s.

In ”Ons psalmboek” (over ‘Achtergronden en gebruik van het kerkboek van 1773’) schrijft dr. Jaco van der Knijff onder meer over de volgende zaken: Wie zijn de componisten van de 124 psalmmelodieën? Zijn het van oorsprong wereldse liedjes?
Wie zijn de berijmers van de ongeveer 1500 coupletten? Hoe komt het dat sommige psalmen eindigen met een kortere strofe? Hoe zit het met de ‘toevallige verhogingen’ en met het ritme? Wat beduidt het woord ‘Pauze’ in sommige psalmboeken? Wat betekenen woorden als mixolydisch? Wat zit er achter de voorzang van Psalm 18? Waarom kregen de Psalmen 36 en 68 dezelfde melodie? Waar komen de ‘Enige Gezangen’ vandaan? Welke functie hebben de formulieren en de christelijke gebeden? En waarom staat er helemaal achterin een Ziekentroost? Wist u dat we het aan Abraham Kuyper te danken hebben dat de Drie Formulieren van Enigheid in ons psalmboekje staan? Welk psalmboek moet ik meenemen om de vragen bij het afnemen van openbare geloofsbelijdenis mee te kunnen lezen?
De schrijver geeft bij de ‘Uitleiding’ een aantal tips: zing psalmen zo mogelijk als geheel. Ook is het nuttig om de berijmde psalm naast de onberijmde Bijbeltekst te leggen en de verschillen op te merken. Niet onbelangrijk: zing álle psalmen,  ook al passen ze niet bij de preek (zoals in 1562). Ambtsdragers, organisten en overige gemeenteleden zullen na het lezen van dit goed leesbare boekje met andere ogen naar ‘ons’ psalmboek kijken. Aanbevolen!

Ons psalmboek

Jaco van der Kn...+
vanaf 899