• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Ontmaskerd

Bart Bolier weet waarover hij het heeft in zijn boek Ontmaskerd. Als voormalig dj’er kent hij de popmuziek van binnenuit. Hij weet echter ook dat als de Heere in je leven komt, de zonden de deur uitgaan.
Als ouderling en docent godsdienst mag hij nu de jeugd op een andere manier van dienst zijn. Hij wil jongeren en oude ren waarschuwen voor de verwoestende gevolgen van popmuziek. Hij doet dat op een eerlijke, fundamentele en bewogen manier. In het eerste deel van zijn boek wijst hij op de kracht van de muziek, de muziek als scheppingsgave en de muziek tot Gods eer. Hij noemt onder andere het loflied van Mirjam, de psalmen van David, de eredienst van Salomo en het gezang van Paulus en Silas. Hij verdeelt de popmuziek in occulte, vleselijke, seculiere en religieuze muziek. Hierbij gaat de schrijver met kennis van zaken te werk. Daarin klinkt ook door dat alleen Gods Woord in de hand des Geestes de leugen (van de popmuziek) kan ont maskeren. Ouderen die niets van popmuziek weten, zullen het boekje wel een paar keer moe ten lezen. Jongeren die opgaan in deze muziek zullen, als ze eerlijk zijn, bekennen dat dit boek een betere weg aanwijst dan de door hen gemaakte keus. De schrijver heeft velen een grote dienst bewezen met dit boek.

Ontmaskerd

Bart Bolier
vanaf 749