• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Ontmaskerd

Bart Bolier: Ontmaskerd. Wat je moet weten over popmuziek. De auteur is ondernemer, godsdienstdocent en ambtsdrager. In het veleden was hij DJ en producent van housemuziek. Bolier geefteen grondige bespreking van de verschillende stromingen en artiesten en beoordeelt ze aan de hand van de Bijbel. Toegevoegd een lijst van artiesten en begrippen en een register van Bijbelteksten. Hij spreekt uit ervaring.
Waarom dit boek geschreven? Popmuziek raakt bijna iedereen, de onwetendheid is groot en daardoor ontstaat er geen goed gesprek over popmuziek en Bolier spreekt uit ervaring. Doelstelling:een goed naslagwerk waarin je de waarheid over popmuziek in het licht van Gods Woord kunt vinden’(14). Inhoud van het boek: Hfd.1: Inleidend hfd,: overdenken over muziek in het algemeen; Hfd.2: Bijbel en muziek: scheppingsgave ; misbruik en tot Gods eer; hfd.3: Wie is de duivel? Hoe werkt hij?We proberen helder te krijgen hoe hij muziek naar zijn hand zet. Hfd.4: Verschijnsel popmuziek: Wat is popmuziek? Waarom heet deze muziek zo? Waarom zo populair?. Hfd.5: Indeling popmuziek : 4 categorieën: occulte popmuziek/ muziek met een duivels karakter, soms wordt de duivel openlijk beleden .Een briesende leeuw. Hfd.6: Vleselijke popmuziek. Muziek met een anti-Bijbelse boodschap: de duivel als een verleider. Hfd. 7: Seculiere popmuziek: veel ogenschijnlijk neutrale popmuziek die toch niet aan Gods opdracht voldoet: de duivel als een leugenaar. Hfd.8: Religieuze popmuziek , door gelovige artiesten gemaakt en soms ook een religieuze boodschap verspreidt: de duivel als bedrieger, een engel des lichts. Gods Woord naast deze muziek. Hfd.9: Diverse muziekstijlen worden besproken. De genoemde soorten popmuziek lopen door elkaar heen. ‘Afscheid nemen van popmuziek is niet genoeg. Daarmee is je schuld niet weg en de leegte van je natuurlijke hart niet gevuld. Je hebt Jezus nodig.(-) Alleen de drieenige God kan je hart werkelijk vervullen’(194). Indrukwekkend: Uit het vuur gered door Gods genade! De verleidingen worden aangegeven; het gevaar is groot dat je meegesleept wordt. Geschikt om zelf te lezen, te bespreken in jongeren groepen: kerk, catechisatie, school e.a. Pas op een hellend vlak! Met dank aan de auteur!

Ontmaskerd

Bart Bolier
vanaf 749