• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Oog voor de schepping

Dit boek gaat over duurzaamheid. Het is terecht dat daar ook in onze kringen meer aandacht voor komt. De auteur voert op grond van Gods Woord een pleidooi met zorg en respect om te gaan met de schepping.
Hij geeft informatie over de stand van zaken in de wereld, in Europa en in Nederland. Er zijn inderdaad problemen die om een oplossing vragen. Op drie gebieden zijn de grenzen overschreden: klimaat, biodiversiteit en stikstofkringloop. (blz. 82). Concrete suggesties worden aangereikt hoe wij in de praktijk onze persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dat kan door de manier waarop we eten, ons kleden, wonen en reizen. Zo worden er kritische vragen gesteld aangaande het toenemende en onbelaste vliegverkeer. We kunnen ook letten op datgene wat we kopen en gebruiken. Er kan invloed uitgeoefend worden op politieke besluitvorming. Politici hebben ook zelf een verantwoordelijkheid net zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het boek bevat interviews met een aantal personen voor wie duurzaamheid een belangrijk thema is. Achterin het boek is een literatuurlijst opgenomen voor hen die zich nog wat verder in het onderwerp willen verdiepen. Het boek biedt stof tot nadenken en gesprek over duurzaamheid.

Oog voor de schepping

dr. H.F. Massin...+
vanaf 1695