• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Ook dat was Rotterdam

Van de hand van W. B. Kranendonk, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, verscheen een prachtig boek in foto's en verhalen, dat de titel kreeg: 'Ook dat was ROTTERDAM' met als ondertitel 'Het leven van bevindelijk gereformeerden (1945-1970)'.
Na de oorlog, met al haar verschrikkingen, mede tengevolge van het vreselijke bombardement dat in Rotterdam plaatsvond in de meidagen van 1940, kwam er een tijdperk van wederopbouw. Dat bracht de nodige veranderingen met zich mee. Ook voor het leven van orthodoxe protestanten, die er volop aanwezig waren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. De oudsten van hen die bewiust die tijd hebben meegemaakt, weten zich te herinneren hoe massaal vele kerkgangers de straten van de Maasstad bevolkten tijdens d ezondagen als ze opgingen naar de kerken. Ook na de oorlog bleef er sprake van een geestelijk leven in de grote stad aan de Maas. Hoe was het kerkelijke en het dagelijkse leven van de bevindelijk gereformeerden? Daarin heeft Kranendonk zich verdiept. Hij geeft in worod en beeld weer wat hij heeft teruggevonden en wat hem door derden werd aangereikt. Na de inleiding 'Er lag beslag', zijn we getuige van de door het bombardement van 14 mei getroffen Laurenskerk. We komen mensen tegen als wijlen ds. H. Ligtenberg, ds. J. P. Geels, ds. G. H. Kersten, ds. H. Visser Mzn., de nog erg jonge Maarten Tanis, die opgroeide in de Maasstad, ds. W. F. Laman, die de christelijke gereformeerde kerk vna Rotterdam-West diende. We zien een deel van de glorieuze intocht van Canadezen bij de bevrijding in mei 1945. We lezen het verhaal van Elfriede Malzian, de bruid van de latere ds. A. Elshout, die als Duitse vrouw aanvankelijk werd gewantrouwd. We komen Jan van Vliet, Koos Kik en Sara Salij tegen, hoofdodnerwijzer Tj. Molenaar. We lezen over het bonnensysteem, over de grote woningnood in de naoorlogse tijd, over velen die rondlopen met plannen om te gaan emigreren. Het godsdienstige leven komt aan de orde. Ds. A. Vergunst zette zijn stempel op de ger. Gem. van Rotterdam-Centrum. De Chr. Ger. kerk van Rotterdam-West bloeide in die tijd, dat ds. Laman en later ds. H. van Leeuwen en ds. H. C. van der Ent de kerk dienden. Er waren godvruchtige geslachten, ook daar. Genoemd worden de families Reinders, Kok. bewoners van het bejaardenhuis 'Sela', het grote gezin van schilder Karels en nog veel meer. Het is een zeer aantrekkelijk boek! Vlot geschreven, met toepasselijke foto's erbij. Rotterdammers die deze tijd hebben meegmaakt, zullen dingen herkennen en ervan genieten. Een prachtig kijk- en leesboek!

Ook dat was Rotterdam

W. B. Kranendon...+
vanaf 2495