• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Op verhoogde toon

In de reeks Verzameld Werk van hervormd-gereformeerde predikanten verscheen vorig jaar ook verzameld werk van ds. L. Kievit. Tal van meditaties, preken en theologische schetsen zijn bezorgd en ingeleid door dr.ir. J. van der Graaf en ds. H. Westerhout.

Het is sowieso verheugend dat er blijkbaar een markt is voor gedachtegoed van hervormd-gereformeerde predikanten. Voor zicht op de hervormd-gereformeerde traditie is kennisname van het werk van G. Boer, A. van Brummelen, I. Kievit en (zijn zoon) L. Kievit verstandig en nodig.

Verstandig, want we staan op de schouders van hen die ons zijn voorgegaan en we zijn aan hen geestelijk schatplichtig. Nodig, want iedere tijd heeft zijn eigen zwaktes en eenzijdigheden. Studenten en collega’s kunnen hier werkelijk hun voordeel meedoen en wat zou het ook goed zijn als gemeenteleden dit ‘hervormd-gereformeerd erfgoed’ aanschaften.
Als student verzamelde ik gretig de meditatiebundels van ds. L. Kievit. Zijn sensitiviteit voor de geestelijke boodschap van de tekst sprak aan. Daarbij verstond hij meesterlijk de kunst om de gevonden boodschap te verwoorden. Dat deed hij op een pastoraal bewogen wijze die voorbeeldig mag heten. In zijn Puttense tijd heeft hij de pastoraal gewonde gemeente van Putten gediend met herderlijke raad en troost. De preek ‘Een goede raad en een grote troost’ (over Job 5:8-9) is opgenomen in deze bundel en is er een specimen van. Kievit had ook de gave ontvangen van écht luisteren naar de tekst. Zijn toepassingen gaan niet over voorspelbare, platgetreden paden, maar zijn oorspronkelijk, omdat ze ‘weglopen’ uit de brontekst. Theologisch had Kievit zeker wat te melden. Kerk en theologie diende hij met artikelen in Theologia Reformata en De Waarheidsvriend. Ook werkte hij mee aan verschillende boeken, waarbij hij zowel vrijzinnigheid als dode orthodoxie analyseerde en van weerwoord voorzag.

In zijn eigen stijl en met zijn eigen gaven diende L. Kievit in de vorige eeuw diverse gemeenten in de Nederlandse Hervormde Kerk. In zijn dienen bediende hij vooral Christus. Hij was ervan overtuigd dat het Woord zo moet worden bediend dat de Geest het heil (dat in allerlei toonaarden via beloften tot ons komt) kan toepassen en toe-eigenen. Laten wij ook deze voorganger gedenken en dat mag concreet tot uiting komen in het lezen en bemediteren van wat hij ons naliet.

 

Op verhoogde toon

ds. L. Kievit
vanaf 4995