• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Opnieuw geboren

De bekende oefenaar Justus Vermeer (1696-1745) werkte als rechtsgeleerde bij het Hof van Utrecht. Hij verdiepte zich in de theologie en werd een kenner van Reformatie en Nadere Reformatie. Toen hij 23 jaar was, werd hij diaken en later ouderling.

Predikant werd hij niet, maar hij ontving wel genade en gaven om een stichtelijk woord te spreken. De kerkenraad gaf hem daarvoor toestemming. Buiten de kerkdiensten om hield hij aan huis oefeningen en tijdredes. En zo hebben wij nog de beschikking over zijn ”Oefeningen” en over zijn ”Catechismus”. Het boekje ”Opnieuw geboren” bevat twee van zijn oefeningen, hertaald door Bart Bolier en Reinier van Klinken. Beide oefeningen handelen over de wedergeboorte. De hertaling hebben deze twee ouderlingen op een lezenswaardige wijze uitgevoerd. Daarbij richten ze zich vooral op de jongere generatie en ze hopen - zo vermeldt de ‘Leeswijzer’ - dat de jongeren op deze wijze gefundeerd mogen worden op het fundament dat eenmaal gelegd is. De eerste oefening is door Vermeer uitgesproken ter gelegenheid van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal en handelt over Johannes 3 vers 7. De tweede is een nabetrachting en handelt over Johannes 3 vers 8. In beide oefeningen wordt veel aandacht besteed aan de noodzaak en de mogelijkheid van de wedergeboorte. De hertalers hebben de oefeningen voorzien van diverse vragen: leesvragen, opzoekvragen en verdiepingsvragen. Zo is het boekje geschikt voor gebruik in het gezin of in groter verband (een lees- of studiegroep), al kan het natuurlijk ook persoonlijk doorgenomen worden. Het is kennelijk de bedoeling van de uitgever om meer van dergelijke boekjes te laten samenstellen, want dit is het eerste deel van de serie ”Goudaders van oudvaders”. Van harte aanbevolen!

Opnieuw geboren

Justus Vermeer
vanaf 1049