• levering binnen 1-2 werkdagen
  • veilig betalen

Opvoedingsreis, deel 3

Bij de geboorte (eigenlijk al voor de geboorte) beginnen ouders aan een opvoedingsreis. Zoals voor elke reis is het zeker bij de opvoedingsreis van groot belang dat ouders zich voorbereiden op die reis. Ouders die al een poosje op reis zijn hebben nodig dat zij de goede koers blijven houden. Het is duidelijk dat een Bijbelse opvoeding haaks staat op deze tijd en tegen de stroom in gaat. Vanzelfsprekend is een voortdurende bezinning op opvoeding nodig.
Dit is deel drie in deze serie. In Opvoedingsreis deel 1 denken (aanstaande) ouders na over het doel van de opvoeding, maar ook de weg daarnaartoe en de bagage die voor ouders en kinderen op die weg nodig is. We zouden dit de basis, uitgangspunt of fundament van een Bijbelse opvoeding kunnen noemen. In Opvoedingsreis deel 2 worden deze zaken concreet ingevuld voor de huisgodsdienst, zoals bidden en Bijbellezen met kinderen, het meegaan naar de kerk en de zondagsinvulling in het gezin. Wat kunt u in deel 3 van Opvoedingsreis verwachten? In het bijzonder de opvoeding aan jonge kinderen: rust en regelmaat in het gezin, zelfbeheersing en gehoorzaamheid leren, het geweten en karakter vormen, omgaan met emoties… Zomaar wat thema’s die ter sprake komen. Hoe is het boek opgebouwd? Elk hoofdstuk begint met een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, vandaar uit worden lijnen getrokken naar de praktijk van de dagelijkse opvoeding. Door middel van vragen en een casus komen de onderwerpen dichtbij. Dit boekje kan uitstekend gebruikt worden om als ouderpaar door te nemen, tegelijk is het breder inzetbaar, bijvoorbeeld op een opvoedingsgroep in de kerkelijke gemeente. In het voorwoord (woord vooraf) zetten de schrijvers uiteen hoe ze er toegekomen zijn om deze serie te schrijven. Aan de hand van kernwoorden: opvoedingsteun, opvoedingsgroep, opvoedingsboek, opvoedingsopdracht geven zij de richting aan hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. Zij eindigen op blz. 9 met de volgende passage: ‘Bijbels opvoeden blijft onmogelijk van onze kant. Ouders en kinderen hebben van zichzelf een hart dat onwillig is om Gods richtlijnen voor de opvoeding en het leven op te volgen. Maar… opvoeden is door genade mogelijk bij God vandaan. Daarom is opvoeden vooral een zaak van omhoogkijken: ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij ’t smeekt, mild en overvloeding.’ Na het woord vooraf volgt een routewijzer. Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw, goed te onthouden aan zes keer ‘B’: • Bijbelstudie: Bijbelgedeelte lezen en bespreken aan de hand van vragen (antwoorden staan achterin) • Basis: een stukje verdieping met betrekking tot het thema van het gelezen hoofdstuk • Bespreken: vragen, een stelling, dan wel een citaat of casus om met elkaar te bespreken • Betrekken: Hoe betrek je kinderen bij de zoektocht naar de Bijbelse opvoeding: verschillende tips worden aangereikt • Boekentip: Titels van christelijke boeken om meer te kunnen lezen ( het is raadzaam om met onderscheidingsvermogen te kiezen, want veel leerzame boeken hebben soms een (totaal) ander invalshoek dan we gewend zijn) • Beklijven: ruimte voor persoonlijke aantekening en bepaalde dingen, die je echt wilt onthouden De titels van de hoofdstukken geven aan welke thema’s worden aangereikt, bijvoorbeeld: ‘In de wolken’ (geboorte van Simson) met als kernvraag: ‘Wat wilt U dan wij doen?’ ‘Het kompas afstellen’, (Psalm 119: 9-16): bouwen aan het geweten. Dit boekje is een waardevolle bijdrage voor ouders in de opvoeding van hun kinderen. Ik kan dat ieder gezin aanbevelen. Van harte aanbevolen.

Opvoedingsreis deel 3

Frans van Harti...+
vanaf 1195